Dofinansowanie na prace badawcze w woj. małopolskim - Prometeia

Dofinansowanie na prace badawcze w woj. małopolskim

Kolejny z klientów PMTA – Elastolab sp. z o.o. pozyskał dofinansowanie wysokości 430 tys. PLN, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Przedsiębiorstwo skoncentrowane jest na osiągnięciu perfekcji w trzech obszarach produkcji poliuretanów: odporności, estetyce i trwałości. Oferowane klientom wyroby odpowiadają światowym standardom i są konkurencyjne cenowo.

Opis projektu- cele i efekty:

Przedmiotem planowanego do realizacji projektu jest przeprowadzenie prac B+R ukierunkowanych na opracowanie innowacyjnego kompozytu elastomeru poliuretanowego oraz jego zastosowania poprzez stworzenie gamy prototypów innowacyjnych wyrobów militarno- sportowych. Wynik realizacji projektu będzie stanowiła innowacja produktowa na poziomie krajowym.