Dofinansowanie na prace badawcze dla producenta urządzeń grzewczych - Prometeia

Dofinansowanie na prace badawcze dla producenta urządzeń grzewczych

Kolejny z klientów PMTA- Spółka Akcyjna TERMET pozyskał dofinansowanie wysokości ponad 1,2 mln PLN, w ramach poddziałania 1.1.1 POIR „Szybka Ścieżka”. TERMET S.A. jest jedną z czołowych firm branży grzewczej i producentem podgrzewaczy do wody.

Opis projektu- cele i efekty:

Prace B+R będą miały na celu opracowanie gamy innowacyjnych kotłów kondensacyjnych o szerokim zakresie modulacji, wyposażonych w nowoczesny system sterowania i monitoringu. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Spółki na rynku krajowym oraz UE i zapewni intensyfikację działalności B+R firmy. Powyższe cele zostaną osiągnięte w wyniku przeprowadzenia kolejnych etapów badań oraz zwiększenia potencjału B+R firmy poprzez zatrudnienie dodatkowych pracowników na stanowiskach badawczych i nawiązanie współpracy z jednostką naukową, jako podwykonawcą.