OWU do zawieranych zleceń - Prometeia

OWU do zawieranych zleceń

Szanowni Państwo,

W załączeniu przedstawiamy Ogólne Warunki Umowne (OWU), które znajdują zastosowanie do zawieranych z PMTA sp. z o.o. zleceń w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz rozliczanie.

Załącznik:  Ogólne warunki umów PMTA