1450 - Prometeia

1450

wartość projektu 4,3 mln zł

wartość projektu 4,3 mln zł

kwota dotacji unijnej 3,2 mln zł

program RPO WD, działanie 1.2.1.A

1450 S.A. – spółka zajmuje się przetwarzaniem danych i zarządzaniem stronami internetowymi.

Firma posiada narzędzie bazujące na chmurze, którego celem jest budowanie wizerunku podmiotów w Internecie poprzez gromadzenie opinii w sieci, przetwarzanie ich celem wyciągnięcia wniosków oraz automatyczne tworzenie treści w wybranych dyskusjach.

Opis projektu – cele i efekty:

Założeniem projektu są badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, mające na celu opracowanie ulepszonego produktu. Dofinansowanie pozwoli stworzyć zaawansowane narzędzie informatyczne, które umożliwia zarządzanie wizerunkiem w Internecie.

Zakres usług:

1450 - Prometeia

Analiza możliwości uzyskania dofinansowania i prace nad koncepcją projektu

1450 - Prometeia

Wybór odpowiedniego programu

1450 - Prometeia

Przygotowanie wniosku i rejestracja w programie

1450 - Prometeia

Wsparcie w procesie podpisywania umowy o dofinansowanie

1450 - Prometeia

Bieżące rozliczanie projektu