BLEBOX - Prometeia

BLEBOX

wartość projektu 1,2 mln zł

wartość projektu 1,2 mln zł

kwota dotacji unijnej 922 tys. zł

program Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Blebox Sp. z o.o. – firma oferująca innowacyjne technologie do zarządzania inteligentnym budynkiem.

Sztandarowym produktem spółki jest system smart home, czyli innowacyjne, miniaturowe i bezprzewodowe urządzenie, pozwalające sterować oświetleniem, roletami, a w przyszłości ogrzewaniem czy nawadnianiem przy pomocy smartfonu lub tabletu.

Opis projektu – cele i efekty:

Założeniem projektu jest stworzenie miniaturowego, bezprzewodowego urządzenia elektronicznego typu wall plug. W tym celu niezbędne są środki do przeprowadzenia badań oraz prac rozwojowych. Dzięki dofinansowaniu klient będzie mógł zaprojektować urządzenie oparte na jego autorskiej technologii µWIFI (mikro WiFi), która łączy w sobie Bluetooth 4.1 i WiFi. Innowacyjny produkt umocni pozycję klienta jako lidera zarówno na rynku krajowym, jak i na świecie.

Zakres usług:

BLEBOX - Prometeia

Analiza możliwości uzyskania dofinansowania i prace nad koncepcją projektu

BLEBOX - Prometeia

Wybór odpowiedniego programu

BLEBOX - Prometeia

Przygotowanie wniosku i rejestracja w programie

BLEBOX - Prometeia

Wsparcie w procesie podpisywania umowy o dofinansowanie

BLEBOX - Prometeia

Bieżące rozliczanie projektu