CDA S.A. - Prometeia

CDA S.A.

wartość projektu 975 tys. zł

wartość projektu 975 tys. zł

kwota dotacji unijnej 434 tys. zł

program POIR, poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

CDA S.A. to operator największego, niezależnego serwisu VOD w Polsce, działającego pod marką CDA Premium.

Serwis oferuje dostęp do wysokiej jakości pełnometrażowych filmów i seriali w płatnym modelu subskrypcyjnym. Równolegle portal działa również jako odrębna hostingowa platforma społecznościowa, w ramach której użytkownicy mogą samodzielnie dodawać różnego rodzaju materiały.

Opis projektu – cele i efekty:

Przedmiotem projektu jest zakup usług proinnowacyjnych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu oraz środków trwałych, umożliwiających wdrożenie innowacyjnej technologii zarządzania przechowywanymi materiałami wideo, która pozwoli na szybsze i sprawniejsze świadczenie dotychczasowych usług związanych z możliwością oglądania materiałów filmowych z bazy CDA.

 

Zakres usług:

CDA S.A. - Prometeia

Analiza możliwości uzyskania dofinansowania i prace nad koncepcją projektu

CDA S.A. - Prometeia

Wybór odpowiedniego programu

CDA S.A. - Prometeia

Przygotowanie wniosku i rejestracja w programie

CDA S.A. - Prometeia

Przygotowanie wniosku i rejestracja w programie

CDA S.A. - Prometeia

Bieżące rozliczanie projektu