CEMENTOWNIA ODRA - Prometeia

CEMENTOWNIA ODRA

wartość projektu 80,5 mln zł

wartość projektu 80,5 mln zł

kwota dotacji unijnej 32,7 mln zł

program 1.1.1 POIR „Szybka Ścieżka”

CEMENTOWNIA „ODRA” S.A. to najstarsza czynna cementownia w Polsce.

Istnieje na rynku budowlanym już 100 lat i łączy w swojej działalności tradycję z nowoczesnością. Jedyna z dziewięciu istniejących przed laty w Opolu cementowni, która przetrwała do dziś W 2011 roku obchodziła JUBILEUSZ STULECIA.

Opis projektu – cele i efekty:

Przedmiotem przedsięwzięcia realizowanego przez Spółkę są badania przemysłowe i prace rozwojowe mające na celu opracowanie innowacyjnej co najmniej w skali kraju technologii produkcji klinkieru dla uzyskania nowych i unikalnych parametrów cementu.
Opracowywana technologia będzie również charakteryzowała się silnie pozytywnym wpływem na środowisko naturalne. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań pro-środowiskowych jest od lat realizowanym sposobem rozwoju technologicznego Spółki, która od 2014 r. jest ujęta w rejestrze EMAS poświadczającym spełnienie najwyższych wymagań w zarządzaniu ochroną środowiska.

Zakres usług:

CEMENTOWNIA ODRA - Prometeia

Bieżące rozliczanie projektu