ELASTOLAB - Prometeia

ELASTOLAB

wartość projektu 4 mln zł

wartość projektu 4 mln zł

kwota dotacji unijnej 1,8 mln zł

program RPO WM, działanie 1.2.2

ELASTOLAB Sp. z o.o. – firma, której głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych.

Dodatkowo spółka oferuje usługi szybkiego prototypowania, drukarki 3D oraz produkuje elastomery.

Opis projektu – cele i efekty:

Celem nadrzędnym projektu był zakup infrastruktury badawczo- rozwojowej, która jest niezbędna do przeprowadzenia prac nad innowacyjnym kompozytem elastomeru poliuretanowego i wyrobów tworzonych z jego wykorzystaniem. Dzięki dofinansowaniu możliwy będzie remont firmy i wyposażenie jej w niezbędne narzędzia. Całość wpłynie na podniesienie konkurencyjności spółki w branży oraz dywersyfikację produkcji.

Zakres usług:

ELASTOLAB - Prometeia

Analiza możliwości uzyskania dofinansowania i prace nad koncepcją projektu

ELASTOLAB - Prometeia

Wybór odpowiedniego programu

ELASTOLAB - Prometeia

Przygotowanie wniosku i rejestracja w programie

ELASTOLAB - Prometeia

Wsparcie w procesie podpisywania umowy o dofinansowanie

ELASTOLAB - Prometeia

Bieżące rozliczanie projektu