ELASTOLAB - Prometeia

ELASTOLAB

wartość projektu 590 tys. zł

wartość projektu 590 tys. zł

kwota dotacji unijnej 430 tys. zł

program RPO WM, działanie 1.2.2

ELASTOLAB to firma, która koncentruje się na sprzedaży detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych. Spółka również oferuje usługi szybkiego prototypowania, drukarki 3D oraz produkuje elastomery.

Opis projektu – cele i efekty:

Przedmiotem planowanego do realizacji projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych nad opracowaniem innowacyjnego kompozytu elastomeru poliuretanowego i sposobu jego zastosowania poprzez stworzenie gamy prototypów innowacyjnych wyrobów dla branży militarno- sportowej.

Zakres usług:

ELASTOLAB - Prometeia

Analiza możliwości uzyskania dofinansowania i prace nad koncepcją projektu

ELASTOLAB - Prometeia

Wybór odpowiedniego programu

ELASTOLAB - Prometeia

Przygotowanie wniosku i rejestracja w programie

ELASTOLAB - Prometeia

Wsparcie w procesie podpisywania umowy o dofinansowanie

ELASTOLAB - Prometeia

Bieżące rozliczanie projektu