FIAB - Prometeia

FIAB

wartość projektu 414 tys. zł

wartość projektu 414 tys. zł

kwota dotacji unijnej 248 tys. zł

program POIR, działanie 3.3.3

FIAB sp. z o.o. to wiodący producent stacjonarnych i jezdnych zgrzewarek wysokiej częstotliwości oraz automatycznych przecinarek przemysłowych, oferujący także usługi serwisowe produkowanego przez siebie sprzętu.

Produkty FIAB sp. z o.o. znajdują zastosowanie w różnych branżach, m.in. transporcie, budownictwie, motoryzacji, medycynie, basenach, ochronie przed słońcem i wiatrem, reklamie i przemyśle poligraficznym. Większość przychodów spółki pochodzi ze sprzedaży na rynki zagraniczne.

Opis projektu – cele i efekty:

Celem projektu jest promocja produktów oferowanych przez FIAB na ważnych, perspektywicznych rynkach zagranicznych: Stanów Zjednoczonych, Bliskiego Wschodu, Europy i Rosji. W ramach projektu spółka weźmie udział w targach branżowych w charakterze wystawcy, a także w wyjazdowych misjach gospodarczych, służących nawiązaniu nowych kontaktów handlowych oraz podtrzymaniu relacji z dotychczasowymi partnerami.

Zakres usług:

FIAB - Prometeia

Przygotowanie wniosku i rejestracja w programie

FIAB - Prometeia

Wsparcie w procesie podpisywania umowy o dofinansowanie

FIAB - Prometeia

Bieżące rozliczanie projektu