IC SOLUTIONS - Prometeia

IC SOLUTIONS

wartość projektu 5,2 mln zł

wartość projektu 5,2 mln zł

kwota dotacji unijnej 4 mln zł

program 1.1.1 POIR „Szybka Ścieżka”

Głównym profilem działalności IC Solutions sp. z o.o. jest dostarczanie kompleksowych i innowacyjnych środowisk informatycznych.

Działania Spółki koncentrują się na rozwiązaniach umożliwiających digitalizację papierowej dokumentacji towarzyszącej działalności jednostek w różnych sektorach rynku (m.in. medycyna, bankowość). Głównymi klientami są OBWE, PKO BP, ENEA i największe szpitale w Krakowie i Warszawie.

Najważniejsze produkty Spółki:

– IC Pen – innowacyjny system digitalizacji danych, dokonywanej w momencie wypełniania dokumentacji papierowej za pomocą specjalnego cyfrowego długopisu,
– IC Stylus – system pozwalający wypełniać dokumenty na urządzeniach typu tablet, przy pomocy stylusa.

Opis projektu – cele i efekty:

Przedmiotem projektu jest realizacja działań B+R związanych z opracowaniem innowacyjnego systemu weryfikacji tożsamości i weryfikacji podpisów na podstawie behawioralnego podpisu biometrycznego. Umożliwi on:

– weryfikację tożsamości danej osoby na podstawie behawioralnego podpisu biometrycznego,
– weryfikację podpisu składanego na tablecie przy porównaniu go do podpisu odręcznego o cechach grafologicznych.

Zakres usług:

IC SOLUTIONS - Prometeia

Analiza możliwości uzyskania dofinansowania i prace nad koncepcją projektu

IC SOLUTIONS - Prometeia

Przygotowanie wniosku i rejestracja w programie

IC SOLUTIONS - Prometeia

Wsparcie w procesie podpisywania umowy o dofinansowanie