JACK-POL - Prometeia

JACK-POL

wartość projektu 47,7 mln zł

wartość projektu 47,7 mln zł

kwota dotacji unijnej 19,82 mln zł

program „Szybka ścieżka” POIR Poddziałanie 1.1.1

Jack-Pol sp. z o.o. – producent wyrobów papierniczych.

Głównym profilem działalności spółki Jack-Pol sp. z o.o. jest produkcja wyrobów papierniczych, tj. tamborów, które podlegają sprzedaży lub dalszemu przetworzeniu na wyroby gotowe, tj. na papier toaletowy i ręczniki papierowe.

Opis projektu – cele i efekty:

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii usuwania nadmiarowej frakcji z masy makulaturowej w celu optymalizacji zdolności papierotwórczej masy papierniczej do produkcji papierów sanitarno-higienicznych wraz z pilotażową instalacją technologiczną w przedsiębiorstwie JACK-POL

Zakres usług:

JACK-POL - Prometeia

Analiza możliwości uzyskania dofinansowania i prace nad koncepcją projektu

JACK-POL - Prometeia

Wybór odpowiedniego programu

JACK-POL - Prometeia

Przygotowanie wniosku i rejestracja w programie

JACK-POL - Prometeia

Wsparcie w procesie podpisywania umowy o dofinansowanie

JACK-POL - Prometeia

Bieżące rozliczanie projektu