KUŹNIA JAWOR - Prometeia

KUŹNIA JAWOR

wartość projektu 108,9 mln zł

wartość projektu 108,9 mln zł

kwota dotacji unijnej 62,5 mln zł

program Szybka Ścieżka 1.1.1

Kuźnia Jawor S.A. to producent wysokiej jakości elementów kutych, które trafiają do branży motoryzacyjnej, górniczej i maszynowej w Polsce oraz za granicą.

Produkowane części stanowią element bezpieczeństwa pojazdów oraz są produktem poszukiwanym oraz cenionym w branży motoryzacyjnej.

Opis projektu – cele i efekty:

Głównym celem realizacji tego projektu, jest podniesienie poziomu innowacyjności w przedsiębiorstwie klienta, a tym samym wsparcie całego polskiego przemysłu kuziennego. Dzięki pozyskaniu dotacji możliwe będzie stworzenie prototypowego, unikalnego centrum kuźniczego opartego na koncepcji Przemysłu 4.0. To miejsce do badań, prac rozwojowych i testowania nowych technologii wytwarzania elementów kutych z przeznaczeniem dla branży motoryzacyjnej. Wpłynie to na znaczny postęp w przemyśle i pozwoli na szybszą reakcję na potrzeby odbiorców.

Zakres usług:

KUŹNIA JAWOR - Prometeia

Analiza możliwości uzyskania dofinansowania i prace nad koncepcją projektu

KUŹNIA JAWOR - Prometeia

Wybór odpowiedniego programu

KUŹNIA JAWOR - Prometeia

Przygotowanie wniosku i rejestracja w programie

KUŹNIA JAWOR - Prometeia

Wsparcie w procesie podpisywania umowy o dofinansowanie

KUŹNIA JAWOR - Prometeia

Bieżące rozliczanie projektu