KUŹNIA JAWOR - Prometeia

KUŹNIA JAWOR

wartość projektu 14 mln zł

wartość projektu 14 mln zł

kwota dotacji unijnej 8 mln zł

program POIR, działanie 1.1.1

Kuźnia Jawor S. A. zajmuje się produkcją odkuwek matrycowych ze stali węglowych i wysokostopowych. Specjalizuje się w kuciu matrycowym i obróbce mechanicznej.

Spółka współpracuje z czołowymi producentami europejskimi, produkując dla liderów branży motoryzacyjnej, maszynowej i górniczej.

Opis projektu – cele i efekty:

Projekt polega na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, których efektem będzie opracowanie innowacyjnej w skali świata, zintegrowanej wysokowydajnej technologii napawania i obróbki mechanicznej w oparciu o dane pochodzące z identyfikacji wad i zużycia narzędzi kuźniczych za pomocą skanera laserowego i detektora pęknięć. W rezultacie zwiększy się wydajność i dokładność procesów produkcji odkuwek, co osiągnięte zostanie dzięki zmniejszeniu ilości generowanych odpadów, zwiększeniu trwałości narzędzi oraz ograniczeniu zużycia materiałów i energii.

Zakres usług:

KUŹNIA JAWOR - Prometeia

Przygotowanie wniosku i rejestracja w programie

KUŹNIA JAWOR - Prometeia

Wsparcie w procesie podpisywania umowy o dofinansowanie

KUŹNIA JAWOR - Prometeia

Bieżące rozliczanie projektu