NEUROSYS - Prometeia

NEUROSYS

wartość projektu 190 tys. zł

wartość projektu 190 tys. zł

kwota dotacji unijnej 139 tys. zł

program Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Neurosys Sp. z o.o. – firma oferuje dedykowane rozwiązania IT, które automatyzują procesy biznesowe w przedsiębiorstwach.

Dostarczane rozwiązania usprawniają przepływ informacji, ze szczególnym przeznaczeniem dla sektora prywatnego (MŚP i duże przedsiębiorstwa) oraz do sektora publicznego. Oferta skierowana jest do klientów z różnych gałęzi gospodarki, w tym m.in.: informacja i komunikacja, administracja, medycyna i zdrowie, finanse, produkcja i edukacja.

Opis projektu – cele i efekty:

Założeniem projektu jest ekspansja działalności eksportowej klienta na rynki zagraniczne oraz rozwój na działalności na rynkach, na których spółka już funkcjonuje. Dofinansowanie wspomoże zastosowanie rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju w zakresie handlu zagranicznego, wzrostu konkurencyjności i możliwość dotarcia do nowych klientów. Dzięki realizacji projektu spółka ma reale szanse na zaistnienie oraz prosperowanie na rynkach zagranicznych, tj. Wielka Brytania, Niemcy, Norwegia, Włochy, Belgia.

Zakres usług:

NEUROSYS - Prometeia

Analiza możliwości uzyskania dofinansowania i prace nad koncepcją projektu

NEUROSYS - Prometeia

Wybór odpowiedniego programu

NEUROSYS - Prometeia

Przygotowanie wniosku i rejestracja w programie

NEUROSYS - Prometeia

Wsparcie w procesie podpisywania umowy o dofinansowanie

NEUROSYS - Prometeia

Bieżące rozliczanie projektu