OLMAR - Prometeia

OLMAR

wartość projektu 1 mln zł

wartość projektu 1 mln zł

kwota dotacji unijnej 680 tys. zł

program WRPO 1.2.

P.P.H. OLMAR S.C. – firma zajmuje się produkcją akcesoriów meblowych z tworzyw sztucznych.

Wyroby charakteryzują się wysoką jakością oraz szeroką gamą kolorystyczną.

Opis projektu – cele i efekty:

Głównym celem projektu było wyposażenie działu badawczo-rozwojowego firmy w specjalistyczną aparaturę, która umożliwia rozbudowę gamy prototypów innowacyjnych produktów dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Dzięki otrzymanej dotacji, spółka zastosuje nową technologię, podnoszącą jakość oferowanych produktów i proekologiczność procesu produkcyjnego.

Zakres usług:

OLMAR - Prometeia

Analiza możliwości uzyskania dofinansowania i prace nad koncepcją projektu

OLMAR - Prometeia

Wybór odpowiedniego programu

OLMAR - Prometeia

Przygotowanie wniosku i rejestracja w programie

OLMAR - Prometeia

Wsparcie w procesie podpisywania umowy o dofinansowanie

OLMAR - Prometeia

Bieżące rozliczanie projektu