Spółka działa w obszarze biotechnologii - Prometeia

Spółka działa w obszarze biotechnologii

wartość projektu 2,1 mln zł

wartość projektu 2,1 mln zł

kwota dotacji unijnej 1,5 mln zł

program Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Firma prowadzi działalność badawczo-rozwojową w zakresie opracowywania technologii otrzymywania API (active pharmaceuticals ingriedents).

Spółka działa w obszarze biotechnologii. Innowacyjność działań polega na zastosowaniu nowoczesnych technik stosowanych w biotechnologii, dzięki temu uzyskuje się substancje z dużą, konkurencyjną na rynku efektywnością ekonomiczną.

Opis projektu – cele i efekty:

Głównym celem projektu jest wsparcie działalności przedsiębiorstwa w przeprowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Dotacja to niezbędne wsparcie w działaniach, prowadzących do opracowania nowoczesnej technologii do produkcji innowacyjnego produktu. W ramach dofinansowania klient uzyska możliwość przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, niezbędnych do pozyskania wysoko aktywnej hialuronidazy.

Zakres usług:

Spółka działa w obszarze biotechnologii - Prometeia

Analiza możliwości uzyskania dofinansowania i prace nad koncepcją projektu

Spółka działa w obszarze biotechnologii - Prometeia

Wybór odpowiedniego programu

Spółka działa w obszarze biotechnologii - Prometeia

Przygotowanie wniosku i rejestracja w programie

Spółka działa w obszarze biotechnologii - Prometeia

Wsparcie w procesie podpisywania umowy o dofinansowanie

Spółka działa w obszarze biotechnologii - Prometeia

Bieżące rozliczanie projektu