POLIMER INNO TECH - Prometeia

POLIMER INNO TECH

wartość projektu 5,1 mln zł

wartość projektu 5,1 mln zł

kwota dotacji unijnej 9,1 mln zł

program Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój 2014-2020

Polimer Inno Tech Sp. z o.o. – firma od 2015 roku prowadzi działalność w obszarze recyklingu tworzyw sztucznych.

Spółka posiada unikalną w skali kraju decyzję środowiskową, która pozwala na przetwarzanie odpadów opakowaniowych, zawierających pozostałości odpadów niebezpiecznych. Jedną z gałęzi działalności jest mechaniczne rozdrabnianie zużytych tworzyw sztucznych do postaci granulatu, nadającego się do ponownego wykorzystania.

Opis projektu – cele i efekty:

Projekt dla tego klienta ma na celu stworzenie i rozwój infrastruktury, niezbędnej do prowadzenia prac badawczo rozwojowych. Uzyskana dotacja pozwoli opracować i wdrożyć nowe technologie dla recyklingu. Wsparcie niezbędne jest to realizacji innowacyjnego projektu badawczego polegającego na wdrożeniu 16 nowych technologii z dziedziny gospodarki odpadami.

Zakres usług:

POLIMER INNO TECH - Prometeia

Przygotowanie wniosku i rejestracja w programie

POLIMER INNO TECH - Prometeia

Wsparcie w procesie podpisywania umowy o dofinansowanie

POLIMER INNO TECH - Prometeia

Bieżące rozliczanie projektu