PROFILOGIC - Prometeia

PROFILOGIC

wartość projektu 4,2 mln zł

wartość projektu 4,2 mln zł

kwota dotacji unijnej 1,5 mln zł

program RPO WD, działanie 1.2.1.B

Profilogic Sp. z o.o. – młode, wrocławskie przedsiębiorstwo, które zajmuje się produkcją własnych maszyn i urządzeń.

Spółka dostarcza kompleksowe rozwiązania: od pomysłu i koncepcji, przez projekt, oprogramowanie i wykonanie komponentów mechanicznych aż po montaż i uruchomienie maszyn w zakładzie klienta.

Opis projektu – cele i efekty:

Przedmiotem projektu jest rozwój działalności badawczo-rozwojowej spółki, która przyczyni się do opracowania prototypu innowacyjnej giętarki. Dzięki dofinansowaniu możliwe będzie doposażenie firmy w narzędzia, pozwalające opracować nowy, innowacyjny produkt, którego nie ma w kraju. Projekt sprawi, że spółka będzie w stanie zautomatyzować proces produkcyjny, podnieść jakość produktów, obniżyć materiałochłonność oraz koszty energii.

Zakres usług:

PROFILOGIC - Prometeia

Analiza możliwości uzyskania dofinansowania i prace nad koncepcją projektu

PROFILOGIC - Prometeia

Wybór odpowiedniego programu

PROFILOGIC - Prometeia

Przygotowanie wniosku i rejestracja w programie

PROFILOGIC - Prometeia

Wsparcie w procesie podpisywania umowy o dofinansowanie

PROFILOGIC - Prometeia

Bieżące rozliczanie projektu