PROFILOGIC - Prometeia

PROFILOGIC

wartość projektu 4,5 mln zł

wartość projektu 4,5 mln zł

kwota dotacji unijnej 3,36 mln zł

program RPO WD, działanie 1.2.1.A

Profilogic Sp. z o.o. – młode, wrocławskie przedsiębiorstwo, które zajmuje się produkcją własnych maszyn i urządzeń.

Spółka dostarcza kompleksowe rozwiązania: od pomysłu i koncepcji, przez projekt, oprogramowanie i wykonanie komponentów mechanicznych aż po montaż i uruchomienie maszyn w zakładzie klienta.

Opis projektu – cele i efekty:

Założeniem projektu jest opracowanie prototypowego, innowacyjnego, systemu samorozpoznawalnych urządzeń spawalniczych. Dzięki dofinansowaniu firma będzie mogła przeprowadzić badania, które prowadzą do stworzenia innowacyjnego w skali kraju produktu.

Zakres usług:

PROFILOGIC - Prometeia

Analiza możliwości uzyskania dofinansowania i prace nad koncepcją projektu

PROFILOGIC - Prometeia

Wybór odpowiedniego programu

PROFILOGIC - Prometeia

Przygotowanie wniosku i rejestracja w programie

PROFILOGIC - Prometeia

Wsparcie w procesie podpisywania umowy o dofinansowanie

PROFILOGIC - Prometeia

Bieżące rozliczanie projektu