SPINNOVATION - Prometeia

SPINNOVATION

wartość projektu 2,9 mln zł

wartość projektu 2,9 mln zł

kwota dotacji unijnej 2,1 mln zł

program RPO Województwa Lubelskiego 2014-2020

Spinnovation Sp. z o.o. – spółka działa w branży usług finansowych oraz dofinansowywaniu i udzielaniu pożyczek rozwijającym się firm z kapitału własnego.

Dodatkowo rozwija działalność badawczo-rozwojową w branży technologii informatycznych. Obecnie rozwija prace badawcze w zakresie analizy danych, dotyczących zachowań ludzi w budynkach i na terenach zamkniętych.

Opis projektu – cele i efekty:

Głównym celem projektu jest stworzenie urządzenia, działającego w innowacyjnej technologi inMonit, które pozwala na monitorowanie i analizę zachowań ludzkich. Pod obserwację poddane będą osoby znajdujące się w budynkach, a także na terenach zamkniętych, w szczególności w placówkach medycznych, szkolnych, obiektach fabrycznych i biurowych. Celem projektu jest analiza zachowań, którą można wykorzystać, np. do generowania raportów odnośnie obecności i przepływu osób. Dzięki dotacji firma będzie mogła opracować rozwiązanie na poziomie fizycznym wraz ze stworzeniem znaczników niezbędnych do monitorowania ruchu w obiekcie i wirtualnym – oprogramowanie.

Zakres usług:

SPINNOVATION - Prometeia

Analiza możliwości uzyskania dofinansowania i prace nad koncepcją projektu

SPINNOVATION - Prometeia

Wybór odpowiedniego programu

SPINNOVATION - Prometeia

Przygotowanie wniosku i rejestracja w programie

SPINNOVATION - Prometeia

Wsparcie w procesie podpisywania umowy o dofinansowanie

SPINNOVATION - Prometeia

Bieżące rozliczanie projektu