Wytwórca zielonej energii - Prometeia

Wytwórca zielonej energii

wartość projektu 10,28 mln zł

wartość projektu 10,28 mln zł

kwota dotacji unijnej 6,1 mln zł

program Sektorowy PBSE

Wytwórca zielonej energii 

Opis projektu – cele i efekty:

Celem projektu jest stworzenie doświadczalnej elektrowni wirtualnej, a następnie analiza jej funkcjonalności. Dzięki tej innowacyjnej platformie klient będzie mógł zaoferować unikalne na polskim rynku usługi regulacyjne. Dofinansowanie realnie wspomoże sprzedaż energii, którą klient wytworzy we własnym zakresie i w ramach współpracy z wytwórcami indywidualnymi. Jednocześnie przełoży się to na znaczny wzrost efektywności działalności i osiąganych wyników finansowych.

Zakres usług:

Wytwórca zielonej energii - Prometeia

Analiza możliwości uzyskania dofinansowania i prace nad koncepcją projektu

Wytwórca zielonej energii - Prometeia

Przygotowanie wniosku i rejestracja w programie

Wytwórca zielonej energii - Prometeia

Wsparcie w procesie podpisywania umowy o dofinansowanie

Wytwórca zielonej energii - Prometeia

Bieżące rozliczanie projektu