TERMET - Prometeia

TERMET

wartość projektu 2 mln

wartość projektu 2 mln

kwota dotacji unijnej 1,2 mln zł

program 1.1.1 POIR „Szybka Ścieżka”

TERMET S.A. jest czołowym producentem urządzeń grzewczych w Polsce – kotłów gazowych różnego typu, podgrzewaczy wody oraz rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii.

Wszystkie wyroby Termet charakteryzują się najwyższymi parametrami techniczno-użytkowymi, energooszczędnością, wysoką jakością techniczną, zastosowaniem zaawansowanej technologii produkcji oraz minimalizacją gabarytów, co jest dostrzegane przez środowiska opiniotwórcze, a potwierdzeniem są liczne wyróżnienia i medale. 

Opis projektu – cele i efekty:

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie przez TERMET S.A. prac B+R, których realizacja umożliwi opracowanie innowacji produktowej w skali kraju- gamy innowacyjnych kotłów kondensacyjnych o szerokim zakresie modulacji, wyposażonych w nowoczesny system sterowania i monitoringu.
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu- wzrostu konkurencyjności Spółki na rynku krajowym oraz UE i zapewni intensyfikację działalności B+R firmy.

Zakres usług:

TERMET - Prometeia

Przygotowanie wniosku i rejestracja w programie

TERMET - Prometeia

Wsparcie w procesie podpisywania umowy o dofinansowanie