TNN Finance - Prometeia

TNN Finance

wartość projektu 1 mln zł

wartość projektu 1 mln zł

kwota dotacji unijnej 473 tys. zł

program RPO WŚ 2014-2020

TNN Finance S.A. – firma powołała do życia elektroniczna platformę wymiany walut, działającą w Internecie pod adresem KantorOnline.pl.

Serwis odnotowuje rok do roku stały 40% przyrost liczby klientów, których większość stanowiły osoby, spłacające kredyty walutowe oraz firmy działające w handlu międzynarodowym.

Opis projektu – cele i efekty:

Głównym celem projektu jest budowa platformy internetowej, która wesprze sprzedaż kantorów stacjonarnych przez internet. Z pomocą dofinansowania możliwe będzie stworzenie innowacyjnego programu do realizacji rozliczeń z klientami indywidualnymi i biznesowymi. Projekt wykorzysta nowoczesne technologie informatyczne oraz ułatwi dywersyfikację działalności przedsiębiorstwa.

Zakres usług:

TNN Finance - Prometeia

Analiza możliwości uzyskania dofinansowania i prace nad koncepcją projektu

TNN Finance - Prometeia

Wybór odpowiedniego programu

TNN Finance - Prometeia

Przygotowanie wniosku i rejestracja w programie

TNN Finance - Prometeia

Wsparcie w procesie podpisywania umowy o dofinansowanie

TNN Finance - Prometeia

Bieżące rozliczanie projektu