UNITY - Prometeia

UNITY

wartość projektu 2,4 mln zł

wartość projektu 2,4 mln zł

kwota dotacji unijnej 1,5 mln zł

program 1.2. DIP

Unity S.A. – spółka oferuje usługi z zakresu budowy i rozwoju sklepów internetowych, IT i doradztwa biznesowego.

Swoje działania firma opiera na najnowocześniejszych narzędziach oraz technologii tworzenia oprogramowania.

Opis projektu – cele i efekty:

Głównym założeniem projektu było opracowanie unikalnego narzędzia do gromadzenia i przetwarzania danych. Za pomocą dofinansowania możliwa była realizacja prac badawczo-rozwojowych, prowadzących do stworzenia oprogramowania z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego.

Zakres usług:

UNITY - Prometeia

Analiza możliwości uzyskania dofinansowania i prace nad koncepcją projektu

UNITY - Prometeia

Wybór odpowiedniego programu

UNITY - Prometeia

Przygotowanie wniosku i rejestracja w programie

UNITY - Prometeia

Wsparcie w procesie podpisywania umowy o dofinansowanie

UNITY - Prometeia

Bieżące rozliczanie projektu