WAŚ - Prometeia

WAŚ

wartość projektu 1,78 mln zł

wartość projektu 1,78 mln zł

kwota dotacji unijnej 663 tys. zł

program 3.2.2. POIR

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych WAŚ Józef i Leszek Waś Sp.J. – największy producent lamp i urządzeń odblaskowych stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym w Polsce.

Spółka korzysta z najnowocześniejszych technologii w branży, dzięki czemu oferuje najwyższej klasy rozwiązania w zakresie oświetlenia samochodowego.

Opis projektu – cele i efekty:

Przedmiotem projektu jest inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe, które doprowadzić ma do wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji lamp dedykowanych dla rolnictwa. Stanowi ona wynik przeprowadzonych we własnym zakresie prac B+R. W wyniku wdrożenia przedmiotowej technologii, Wnioskodawca wprowadzi do swojej oferty produktowej oraz na rynek innowacyjne lampy charakteryzujące się wieloma parametrami technicznymi znacznie przewyższającymi znane i wykorzystywane rozwiązania na rynku rolniczym oraz dotychczas nie produkowane w zakładzie.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności Spółki na rynku światowym.

Zakres usług:

WAŚ - Prometeia

Analiza możliwości uzyskania dofinansowania i prace nad koncepcją projektu

WAŚ - Prometeia

Wybór odpowiedniego programu

WAŚ - Prometeia

Przygotowanie wniosku i rejestracja w programie

WAŚ - Prometeia

Wsparcie w procesie podpisywania umowy o dofinansowanie

WAŚ - Prometeia

Bieżące rozliczanie projektu