WAŚ - Prometeia

WAŚ

wartość projektu 13,76 mln zł

wartość projektu 13,76 mln zł

kwota dotacji unijnej 3,92 mln zł

program Podziałanie 3.2.1 „Badanie na rynek” POIR

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych WAŚ Józef i Leszek Waś Sp.J. – największy producent lamp i urządzeń odblaskowych stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym w Polsce.

Spółka korzysta z najnowocześniejszych technologii w branży, dzięki czemu oferuje najwyższej klasy rozwiązania w zakresie oświetlenia samochodowego.

Opis projektu – cele i efekty:

Głównym celem projektu jest rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i urządzeń, oraz wdrożenie wyników prac B+R innowacji wykorzystywanej w lampie obrysowej. Innowacja ta zostanie wykorzystana w samochodach ciężarowych, naczepach i przyczepach, dodatkowo  wprowadzone zostaną nowe produkty do oferty o zasięgu międzynarodowym.

 

Zakres usług:

WAŚ - Prometeia

Analiza możliwości uzyskania dofinansowania i prace nad koncepcją projektu

WAŚ - Prometeia

Wybór odpowiedniego programu

WAŚ - Prometeia

Przygotowanie wniosku i rejestracja w programie

WAŚ - Prometeia

Wsparcie w procesie podpisywania umowy o dofinansowanie

WAŚ - Prometeia

Bieżące rozliczanie projektu