ZUGIL – Prometeia

ZUGIL

wartość projektu 12 mln zł

wartość projektu 12 mln zł

kwota dotacji unijnej 6 mln zł

program 1.1.1 POIR „Szybka Ścieżka”


Deprecated: Korzystanie z wp_make_content_images_responsive uznawane jest za przestarzałe od wersji 5.5.0! Zamiast tego użyj wp_filter_content_tags(). in /home/prometeia/ftp/pmta.pl/wp-includes/functions.php on line 5323

ZUGIL S.A. jest liderem na rynku krajowym w zakresie produkcji urządzeń i linii do nanoszenia pokryć galwanicznych i lakierniczych, jak również producentem konstrukcji maszynowych i budowlanych, gdzie oferta sięga nawet do odbiorców na całym świecie. Dla firmy najważniejszy jest klient i ZUGIL chce zadbać o jego potrzeby, zadowolenie i bezpieczeństwo.

Opis projektu – cele i efekty:

Przedmiotem projektu jest realizacja działań B+R związanych z opracowaniem pilotażowej linii technologicznej opartej na innowacyjnej technologii wytwarzania konstrukcji spawanych elementów i konstrukcji wielkogabarytowych, w tym dźwigowych ograniczającej odkształcenia konstrukcji spawanych poprzez zastąpienie spoin pachwinowych spoinami czołowymi i czołowo- pachwinowymi. Prace B+R będą dotyczyły procesów spawania łatwo, średnio i trudnospawalnych stali w tym drobnoziarnistych i typu HARDOX.
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu- wzrostu konkurencyjności Spółki na rynku krajowym oraz UE i zapewni intensyfikację działalności B+R firmy.

Zakres usług:

ZUGIL – Prometeia

Analiza możliwości uzyskania dofinansowania i prace nad koncepcją projektu

ZUGIL – Prometeia

Wybór odpowiedniego programu

ZUGIL – Prometeia

Przygotowanie wniosku i rejestracja w programie

ZUGIL – Prometeia

Wsparcie w procesie podpisywania umowy o dofinansowanie

ZUGIL – Prometeia

Bieżące rozliczanie projektu