ZUGIL - Prometeia

ZUGIL

wartość projektu 12 mln zł

wartość projektu 12 mln zł

kwota dotacji unijnej 6 mln zł

program 1.1.1 POIR „Szybka Ścieżka”

ZUGIL S.A. jest liderem na rynku krajowym w zakresie produkcji urządzeń i linii do nanoszenia pokryć galwanicznych i lakierniczych, jak również producentem konstrukcji maszynowych i budowlanych, gdzie oferta sięga nawet do odbiorców na całym świecie. Dla firmy najważniejszy jest klient i ZUGIL chce zadbać o jego potrzeby, zadowolenie i bezpieczeństwo.

Opis projektu – cele i efekty:

Przedmiotem projektu jest realizacja działań B+R związanych z opracowaniem pilotażowej linii technologicznej opartej na innowacyjnej technologii wytwarzania konstrukcji spawanych elementów i konstrukcji wielkogabarytowych, w tym dźwigowych ograniczającej odkształcenia konstrukcji spawanych poprzez zastąpienie spoin pachwinowych spoinami czołowymi i czołowo- pachwinowymi. Prace B+R będą dotyczyły procesów spawania łatwo, średnio i trudnospawalnych stali w tym drobnoziarnistych i typu HARDOX.
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu- wzrostu konkurencyjności Spółki na rynku krajowym oraz UE i zapewni intensyfikację działalności B+R firmy.

Zakres usług:

ZUGIL - Prometeia

Analiza możliwości uzyskania dofinansowania i prace nad koncepcją projektu

ZUGIL - Prometeia

Wybór odpowiedniego programu

ZUGIL - Prometeia

Przygotowanie wniosku i rejestracja w programie

ZUGIL - Prometeia

Wsparcie w procesie podpisywania umowy o dofinansowanie

ZUGIL - Prometeia

Bieżące rozliczanie projektu