Pozyskiwanie dotacji UE - Prometeia

Pozyskiwanie dotacji UE

Przygotowujemy kompletną dokumentację i pomagamy strategicznie zaplanować biznes oparty
o dofinansowanie.

Wiemy, że proces pozyskiwania dotacji dla wielu firm może być skomplikowany. Nasze zadanie to w zrozumiały sposób przedstawić przedsiębiorcom możliwości i zasady ubiegania się o dotacje. Dlatego kompleksowo zajmujemy się przygotowaniem niezbędnych dokumentów i wykorzystujemy wszystkie możliwości, aby skutecznie pozyskać dofinansowanie dla naszych Klientów.

Identyfikacja potrzeb
Zanim zaczniemy działania zawsze rozmawiamy z Klientem – ustalamy potrzeby i budujemy wstępną koncepcję projektu. Poznając daną firmę, jej plany inwestycyjne oraz rozwojowe rekomendujemy najlepszy program, aby do niego aplikować. Dodatkowo zawsze uwzględniamy alternatywne źródła finansowania.

Pozyskanie partnerów
Współpracujemy z renomowanymi jednostkami naukowymi i badawczymi. W przypadku projektów, w których niezbędne jest wsparcie podwykonawców z uczelni wyższych lub jednostek badawczo-rozwojowych pomagamy pozyskać konsorcjantów do konkretnej inicjatywy.

Przygotowanie dokumentów
W całości odpowiadamy za przygotowanie i skompletowanie dokumentacji, która niezbędna jest do pozyskania dotacji. Sporządzamy wniosek, biznesplan, analizę kosztów, studium wykonalności i uzupełniamy je o oferty, kosztorysy, itp. Po złożeniu aplikacji na bieżąco kontaktujemy się z instytucją oceniającą wnioski.

Ocena formalna wniosku
Czuwamy nad procesem oceny wniosków. Pierwsza ocena – formalna – ma na celu sprawdzenie czy wniosek spełnia wymogi formalne, jest kompletny i poprawnie przygotowany. Negatywna ocena na tym etapie oznacza odrzucenie wniosku i zamyka drogę do pozyskania dotacji unijnych.

Ocena merytoryczna wniosku
Jeśli ocena formalna jest pozytywna wniosek poddawany jest ocenie merytorycznej. To czas na oszacowanie potencjału projektu. W tym celu opiniowany jest poziom innowacyjności, model biznesowy, budżet oraz realność projektu. Na tym etapie mogą pojawić się dodatkowe pytania i prośba o uzupełnienie dokumentów.

Warto wiedzieć, że pozytywne oceny nie oznaczają automatycznego przyznania dotacji.

W przypadku dużej liczby wniosków, których wartość przekracza dostępny budżet w konkursie, dofinansowanie dostaną tylko projekty z najwyższą liczbą punktów zdobytych w ramach kryterium wyboru. Ponieważ podczas oceny merytorycznej nie można zmienić założeń projektu, przed złożeniem wniosku rekomendujemy Klientom działania, jakie mogą podjąć aby uzyskać więcej punktów podczas oceny.

Podpisanie umowy
Gwarancją przyznanej dotacji jest podpisanie umowy. Do umowy należy dołączyć szereg dokumentów, takich jak: formularz pomocy publicznej lub de minimis, oświadczenie MSP, zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US itd. Przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty oraz koordynujemy proces ich pozyskania.

Pozyskiwanie dotacji UE - Prometeia
4,5 mln zł wartość projektu

Profilogic Sp. z o.o. – młode, wrocławskie przedsiębiorstwo, które zajmuje się produkcją własnych maszyn i urządzeń. Spółka dostarcza kompleksowe rozwiązania: od pomysłu i koncepcji, przez projekt, oprogramowanie i wykonanie komponentów mechanicznych aż po montaż i uruchomienie maszyn w zakładzie klienta. Opis projektu – cele i efekty: Założeniem projektu jest opracowanie prototypowego, innowacyjnego, systemu samorozpoznawalnych urządzeń spawalniczych. Dzięki dofinansowaniu firma będzie mogła przeprowadzić badania, które prowadzą do stworzenia innowacyjnego w skali kraju produktu.

1,8 mln zł wartość projektu

Ultranet sp. z o.o. – firma świadczy usługi teleinformatyczne oraz wykonuje sieci strukturalnych na terenie Wrocławskiego Parku Biznesu. Dodatkowo spółka zajmuje się wykonywaniem instalacji elektrycznych i generalne wykonawstwo w segmencie budynków biurowych i równorzędnych. Łączna powierzchnia realizowanych obecnie przez Ultranet kontraktów to około 20 000 m 2 . Opis projektu – cele i efekty: Głównym założeniem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, które doprowadzą do zaprojektowania i wytworzenia taśmowego wymiennika ciepła II generacji. Dzięki dofinansowaniu możliwe będzie stworzenie urządzenia o znacznie większej sprawności temperaturowej w znacznie niższej cenie. Projekt stanowi innowację produktową na polskim rynku.

1 mln zł wartość projektu

P.P.H. OLMAR S.C. – firma zajmuje się produkcją akcesoriów meblowych z tworzyw sztucznych. Wyroby charakteryzują się wysoką jakością oraz szeroką gamą kolorystyczną. Opis projektu – cele i efekty: Głównym celem projektu było wyposażenie działu badawczo-rozwojowego firmy w specjalistyczną aparaturę, która umożliwia rozbudowę gamy prototypów innowacyjnych produktów dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Dzięki otrzymanej dotacji, spółka zastosuje nową technologię, podnoszącą jakość oferowanych produktów i proekologiczność procesu produkcyjnego.

4,3 mln zł wartość projektu

1450 S.A. – spółka zajmuje się przetwarzaniem danych i zarządzaniem stronami internetowymi. Firma posiada narzędzie bazujące na chmurze, którego celem jest budowanie wizerunku podmiotów w Internecie poprzez gromadzenie opinii w sieci, przetwarzanie ich celem wyciągnięcia wniosków oraz automatyczne tworzenie treści w wybranych dyskusjach. Opis projektu – cele i efekty: Założeniem projektu są badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, mające na celu opracowanie ulepszonego produktu. Dofinansowanie pozwoli stworzyć zaawansowane narzędzie informatyczne, które umożliwia zarządzanie wizerunkiem w Internecie.

1,2 mln zł wartość projektu

Blebox Sp. z o.o. – firma oferująca innowacyjne technologie do zarządzania inteligentnym budynkiem. Sztandarowym produktem spółki jest system smart home, czyli innowacyjne, miniaturowe i bezprzewodowe urządzenie, pozwalające sterować oświetleniem, roletami, a w przyszłości ogrzewaniem czy nawadnianiem przy pomocy smartfonu lub tabletu. Opis projektu – cele i efekty: Założeniem projektu jest stworzenie miniaturowego, bezprzewodowego urządzenia elektronicznego typu wall plug. W tym celu niezbędne są środki do przeprowadzenia badań oraz prac rozwojowych. Dzięki dofinansowaniu klient będzie mógł zaprojektować urządzenie oparte na jego autorskiej technologii µWIFI (mikro WiFi), która łączy w sobie Bluetooth 4.1 i WiFi. Innowacyjny produkt umocni pozycję klienta jako lidera...

10,28 mln zł wartość projektu

Wytwórca zielonej energii  Opis projektu – cele i efekty: Celem projektu jest stworzenie doświadczalnej elektrowni wirtualnej, a następnie analiza jej funkcjonalności. Dzięki tej innowacyjnej platformie klient będzie mógł zaoferować unikalne na polskim rynku usługi regulacyjne. Dofinansowanie realnie wspomoże sprzedaż energii, którą klient wytworzy we własnym zakresie i w ramach współpracy z wytwórcami indywidualnymi. Jednocześnie przełoży się to na znaczny wzrost efektywności działalności i osiąganych wyników finansowych.

Piszą o nas:

Dlaczego warto
współpracować z PMTA?

723 mln zł

łączna wartość zrealizowanych projektów

253

liczba napisanych wniosków

9 lat

doświadczenia

97%

skuteczność w pozyskiwaniu dotacji*

*Na podstawie otrzymanych dofinansowań z programu 4Stocka (PARP - Poddziałanie 3.1.5 wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 stock) zrealizowanych w latach 2016-2017).

Skontaktuj się z nami

  • Napisz do nas wiadomość, wraz z opisem:
    - czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
    - jaki projekt chcesz zrealizować,
    - jakie są szacowane wydatki i ich wartość?
  • Przedstawimy jakie są dostępne możliwości
  • Stworzymy wniosek i dokumentację dla Twojej dotacji
  • Pozyskamy dotację oraz zapewnimy wsparcie i poprawne rozliczenie projektu UE.

Skontaktuj się z nami

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy
Zaufali nam: