Organizacja procesu przetargowego - Prometeia

Organizacja procesu przetargowego

Wybór podwykonawcy w projekcie unijnym wymaga dopełnienia formalnych procedur. Zapewniamy ich właściwą realizację.

W przypadku projektów dofinansowanych ze środków publicznych niezbędne jest, aby ich realizacja odbyła się przy zachowaniu obowiązujących przepisów unijnych, w tym szczególności zasady uczciwej konkurencji i konkurencyjności.

Pomagamy zorganizować przetarg, dopełnić obowiązki informacyjne, skompletować dokumenty i wyłonić najlepszych oferentów. Cały proces musi być transparenty i publiczny, a jego organizacja i dokumenty będą kontrolowane przez instytucję przyznającą dotację. Niedotrzymanie wymagań formalnych lub jakiekolwiek błędy mogą skutkować nałożeniem korekt finansowych bądź zwrotem przyznanego dofinansowania.

Jak pomagamy?
– zapewniamy profesjonalną organizację procesu ofertowego zgodnego z obowiązującymi przepisami
– opracowujemy dokumentację
– publikujemy zapytanie
pomagamy w wyłonieniu podwykonawców bądź dostawców
– edukujemy Klientów z procedur i nadzoru nad przebiegiem postępowania ofertowego

Organizacja procesu przetargowego - Prometeia
5,1 mln zł wartość projektu

Polimer Inno Tech Sp. z o.o. – firma od 2015 roku prowadzi działalność w obszarze recyklingu tworzyw sztucznych. Spółka posiada unikalną w skali kraju decyzję środowiskową, która pozwala na przetwarzanie odpadów opakowaniowych, zawierających pozostałości odpadów niebezpiecznych. Jedną z gałęzi działalności jest mechaniczne rozdrabnianie zużytych tworzyw sztucznych do postaci granulatu, nadającego się do ponownego wykorzystania. Opis projektu – cele i efekty: Projekt dla tego klienta ma na celu stworzenie i rozwój infrastruktury, niezbędnej do prowadzenia prac badawczo rozwojowych. Uzyskana dotacja pozwoli opracować i wdrożyć nowe technologie dla recyklingu. Wsparcie niezbędne jest to realizacji innowacyjnego projektu badawczego polegającego na wdrożeniu 16 nowych...

12 mln zł wartość projektu

ZUGIL S.A. jest liderem na rynku krajowym w zakresie produkcji urządzeń i linii do nanoszenia pokryć galwanicznych i lakierniczych, jak również producentem konstrukcji maszynowych i budowlanych, gdzie oferta sięga nawet do odbiorców na całym świecie. Dla firmy najważniejszy jest klient i ZUGIL chce zadbać o jego potrzeby, zadowolenie i bezpieczeństwo. Opis projektu – cele i efekty: Przedmiotem projektu jest realizacja działań B+R związanych z opracowaniem pilotażowej linii technologicznej opartej na innowacyjnej technologii wytwarzania konstrukcji spawanych elementów i konstrukcji wielkogabarytowych, w tym dźwigowych ograniczającej odkształcenia konstrukcji spawanych poprzez zastąpienie spoin pachwinowych spoinami czołowymi i czołowo- pachwinowymi. Prace B+R będą dotyczyły procesów...

2,1 mln zł wartość projektu

Firma prowadzi działalność badawczo-rozwojową w zakresie opracowywania technologii otrzymywania API (active pharmaceuticals ingriedents). Spółka działa w obszarze biotechnologii. Innowacyjność działań polega na zastosowaniu nowoczesnych technik stosowanych w biotechnologii, dzięki temu uzyskuje się substancje z dużą, konkurencyjną na rynku efektywnością ekonomiczną. Opis projektu – cele i efekty: Głównym celem projektu jest wsparcie działalności przedsiębiorstwa w przeprowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Dotacja to niezbędne wsparcie w działaniach, prowadzących do opracowania nowoczesnej technologii do produkcji innowacyjnego produktu. W ramach dofinansowania klient uzyska możliwość przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, niezbędnych do pozyskania wysoko aktywnej hialuronidazy.

47,7 mln zł wartość projektu

Jack-Pol sp. z o.o. – producent wyrobów papierniczych. Głównym profilem działalności spółki Jack-Pol sp. z o.o. jest produkcja wyrobów papierniczych, tj. tamborów, które podlegają sprzedaży lub dalszemu przetworzeniu na wyroby gotowe, tj. na papier toaletowy i ręczniki papierowe. Opis projektu – cele i efekty: Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii usuwania nadmiarowej frakcji z masy makulaturowej w celu optymalizacji zdolności papierotwórczej masy papierniczej do produkcji papierów sanitarno-higienicznych wraz z pilotażową instalacją technologiczną w przedsiębiorstwie JACK-POL

1 mln zł wartość projektu

P.P.H. OLMAR S.C. – firma zajmuje się produkcją akcesoriów meblowych z tworzyw sztucznych. Wyroby charakteryzują się wysoką jakością oraz szeroką gamą kolorystyczną. Opis projektu – cele i efekty: Głównym celem projektu było wyposażenie działu badawczo-rozwojowego firmy w specjalistyczną aparaturę, która umożliwia rozbudowę gamy prototypów innowacyjnych produktów dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Dzięki otrzymanej dotacji, spółka zastosuje nową technologię, podnoszącą jakość oferowanych produktów i proekologiczność procesu produkcyjnego.

13,76 mln zł wartość projektu

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych WAŚ Józef i Leszek Waś Sp.J. – największy producent lamp i urządzeń odblaskowych stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym w Polsce. Spółka korzysta z najnowocześniejszych technologii w branży, dzięki czemu oferuje najwyższej klasy rozwiązania w zakresie oświetlenia samochodowego. Opis projektu – cele i efekty: Głównym celem projektu jest rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i urządzeń, oraz wdrożenie wyników prac B+R innowacji wykorzystywanej w lampie obrysowej. Innowacja ta zostanie wykorzystana w samochodach ciężarowych, naczepach i przyczepach, dodatkowo  wprowadzone zostaną nowe produkty do oferty o zasięgu międzynarodowym.  

Piszą o nas:

Dlaczego warto
współpracować z PMTA?

723 mln zł

łączna wartość zrealizowanych projektów

253

liczba napisanych wniosków

9 lat

doświadczenia

97%

skuteczność w pozyskiwaniu dotacji* *Na podstawie otrzymanych dofinansowań z programu 4Stocka (PARP - Poddziałanie 3.1.5 wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 stock) zrealizowanych w latach 2016-2017).

Skontaktuj się z nami

  • Napisz do nas wiadomość, wraz z opisem:
    - czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
    - jaki projekt chcesz zrealizować,
    - jakie są szacowane wydatki i ich wartość?
  • Przedstawimy jakie są dostępne możliwości
  • Stworzymy wniosek i dokumentację dla Twojej dotacji
  • Pozyskamy dotację oraz zapewnimy wsparcie i poprawne rozliczenie projektu UE.
Organizacja procesu przetargowego - Prometeia

Maciej Olszowy

Członek Zarządu

Skontaktuj się z nami

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy
Zaufali nam: