Organizacja procesu przetargowego - Prometeia

Organizacja procesu przetargowego

Wybór podwykonawcy w projekcie unijnym wymaga dopełnienia formalnych procedur. Zapewniamy ich właściwą realizację.

W przypadku projektów dofinansowanych ze środków publicznych niezbędne jest, aby ich realizacja odbyła się przy zachowaniu obowiązujących przepisów unijnych, w tym szczególności zasady uczciwej konkurencji i konkurencyjności.

Pomagamy zorganizować przetarg, dopełnić obowiązki informacyjne, skompletować dokumenty i wyłonić najlepszych oferentów. Cały proces musi być transparenty i publiczny, a jego organizacja i dokumenty będą kontrolowane przez instytucję przyznającą dotację. Niedotrzymanie wymagań formalnych lub jakiekolwiek błędy mogą skutkować nałożeniem korekt finansowych bądź zwrotem przyznanego dofinansowania.

Jak pomagamy?
– zapewniamy profesjonalną organizację procesu ofertowego zgodnego z obowiązującymi przepisami
– opracowujemy dokumentację
– publikujemy zapytanie
pomagamy w wyłonieniu podwykonawców bądź dostawców
– edukujemy Klientów z procedur i nadzoru nad przebiegiem postępowania ofertowego

Organizacja procesu przetargowego - Prometeia
13,76 mln zł wartość projektu

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych WAŚ Józef i Leszek Waś Sp.J. – największy producent lamp i urządzeń odblaskowych stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym w Polsce. Spółka korzysta z najnowocześniejszych technologii w branży, dzięki czemu oferuje najwyższej klasy rozwiązania w zakresie oświetlenia samochodowego. Opis projektu – cele i efekty: Głównym celem projektu jest rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i urządzeń, oraz wdrożenie wyników prac B+R innowacji wykorzystywanej w lampie obrysowej. Innowacja ta zostanie wykorzystana w samochodach ciężarowych, naczepach i przyczepach, dodatkowo  wprowadzone zostaną nowe produkty do oferty o zasięgu międzynarodowym.  

3,6 mln zł wartość projektu

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych WAŚ Józef i Leszek Waś Sp.J. – największy producent lamp i urządzeń odblaskowych stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym w Polsce. Spółka korzysta z najnowocześniejszych technologii w branży, dzięki czemu oferuje najwyższej klasy rozwiązania w zakresie oświetlenia samochodowego. Opis projektu – cele i efekty: Celem projektu było wykorzystanie technologii światła laserowego do budowy pierwszego w Polsce prototypu lampy drogowej przedniej oraz opracowania technologii jej produkcji. Dofinansowanie pozwoliło wesprzeć prace badawczo rozwojowe, a tym samym utrzymać spółce pozycję lidera w branży.

2,68 mln zł wartość projektu

Odlewnia Zawiercie S.A. posiada ponad 130-letnią tradycję i bogate doświadczenie w zakresie produkcji łączników z żeliwa ciągliwego białego oraz odlewów. Systematycznie rozbudowany i modernizowany zakład produkcyjny jest wyposażony w nowoczesny park maszynowy. Zaawansowane procesy technologiczne i ekologiczne oraz wysoko wykwalifikowana kadra inżyniersko-techniczna zapewniają światowe uznanie dla jakości produktów, spełniających wymagania norm polskich i międzynarodowych. Od ponad 130 lat marka EE utrzymuje doskonałą opinię oraz cieszy się zaufaniem zadowolonych klientów z całego świata. Opis projektu – cele i efekty: Projekt dotyczy prac B+R związanych z budową innowacyjnego systemu optymalizacji jakości i zarządzania parametrami fizycznymi masy formierskiej używanej do wykonywania form piaskowych...

2,1 mln zł wartość projektu

Firma prowadzi działalność badawczo-rozwojową w zakresie opracowywania technologii otrzymywania API (active pharmaceuticals ingriedents). Spółka działa w obszarze biotechnologii. Innowacyjność działań polega na zastosowaniu nowoczesnych technik stosowanych w biotechnologii, dzięki temu uzyskuje się substancje z dużą, konkurencyjną na rynku efektywnością ekonomiczną. Opis projektu – cele i efekty: Głównym celem projektu jest wsparcie działalności przedsiębiorstwa w przeprowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Dotacja to niezbędne wsparcie w działaniach, prowadzących do opracowania nowoczesnej technologii do produkcji innowacyjnego produktu. W ramach dofinansowania klient uzyska możliwość przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, niezbędnych do pozyskania wysoko aktywnej hialuronidazy.

47,7 mln zł wartość projektu

Jack-Pol sp. z o.o. – producent wyrobów papierniczych. Głównym profilem działalności spółki Jack-Pol sp. z o.o. jest produkcja wyrobów papierniczych, tj. tamborów, które podlegają sprzedaży lub dalszemu przetworzeniu na wyroby gotowe, tj. na papier toaletowy i ręczniki papierowe. Opis projektu – cele i efekty: Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii usuwania nadmiarowej frakcji z masy makulaturowej w celu optymalizacji zdolności papierotwórczej masy papierniczej do produkcji papierów sanitarno-higienicznych wraz z pilotażową instalacją technologiczną w przedsiębiorstwie JACK-POL

80,5 mln zł wartość projektu

CEMENTOWNIA „ODRA” S.A. to najstarsza czynna cementownia w Polsce. Istnieje na rynku budowlanym już 100 lat i łączy w swojej działalności tradycję z nowoczesnością. Jedyna z dziewięciu istniejących przed laty w Opolu cementowni, która przetrwała do dziś W 2011 roku obchodziła JUBILEUSZ STULECIA. Opis projektu – cele i efekty: Przedmiotem przedsięwzięcia realizowanego przez Spółkę są badania przemysłowe i prace rozwojowe mające na celu opracowanie innowacyjnej co najmniej w skali kraju technologii produkcji klinkieru dla uzyskania nowych i unikalnych parametrów cementu. Opracowywana technologia będzie również charakteryzowała się silnie pozytywnym wpływem na środowisko naturalne. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań pro-środowiskowych jest od lat realizowanym...

Piszą o nas:

Dlaczego warto
współpracować z PMTA?

723 mln zł

łączna wartość zrealizowanych projektów

253

liczba napisanych wniosków

9 lat

doświadczenia

97%

skuteczność w pozyskiwaniu dotacji* *Na podstawie otrzymanych dofinansowań z programu 4Stocka (PARP - Poddziałanie 3.1.5 wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 stock) zrealizowanych w latach 2016-2017).

Skontaktuj się z nami

  • Napisz do nas wiadomość, wraz z opisem:
    - czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
    - jaki projekt chcesz zrealizować,
    - jakie są szacowane wydatki i ich wartość?
  • Przedstawimy jakie są dostępne możliwości
  • Stworzymy wniosek i dokumentację dla Twojej dotacji
  • Pozyskamy dotację oraz zapewnimy wsparcie i poprawne rozliczenie projektu UE.

Skontaktuj się z nami

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy
Zaufali nam: