Pozyskiwanie partnerów - Prometeia

Pozyskiwanie partnerów

Zajmujemy się poszukiwaniem konsorcjantów, negocjacją warunków współpracy i zawiązywaniem konsorcjum, a także koordynujemy całe przedsięwzięcie pod kątem formalno-prawnym.

Duże, złożone projekty często wymagają wsparcia podwykonawców, którzy przejmą realizację części działań, np. opracowanie technologii czy przeprowadzenie szkoleń. Zajmujemy się poszukiwaniem podmiotów, negocjacją warunków współpracy i zawiązywaniem konsorcjum, a także koordynujemy całe przedsięwzięcie pod kątem formalno-prawnym.

Tworzenie konsorcjów szczególnie rekomendowane jest w projektach zakładających współpracę przedstawicieli nauki i biznesu. Budując konsorcja przykładamy szczególną wagę do właściwego zabezpieczenia praw własności intelektualnej.

Współpracujemy z wybitnymi, renomowanymi jednostkami naukowymi, badawczo-rozwojowymi oraz licznymi partnerami biznesowymi. Dzięki temu możemy pozyskać bardzo wartościowe kontakty do projektów naszych Klientów.

Pozyskiwanie partnerów - Prometeia
5,2 mln zł wartość projektu

Internet Union S.A. – wrocławski dostawca internetu oraz telewizji kablowej 3 Generacji. Oferuje pakiety internetowe, telewizyjne oraz telefoniczne, serwis komputerowy transmisję danych, dzierżawę światłowodów, kolokację serwerów, dedykowane serwery, hosting oraz monitoring IP. Opis projektu – cele i efekty: Założeniem projektu było dokonanie inwestycji dotyczącej rozbudowy sieci światłowodowej na nowych obszarach na terenie Wrocławia. Dofinansowanie umożliwiło firmie stworzenie infrastruktury, dzięki której możliwe było zaoferowanie klientom indywidualnym innowacyjnej usługi monitoringu, bazującej na dostępnym łączu internetowym.

5,1 mln zł wartość projektu

Polimer Inno Tech Sp. z o.o. – firma od 2015 roku prowadzi działalność w obszarze recyklingu tworzyw sztucznych. Spółka posiada unikalną w skali kraju decyzję środowiskową, która pozwala na przetwarzanie odpadów opakowaniowych, zawierających pozostałości odpadów niebezpiecznych. Jedną z gałęzi działalności jest mechaniczne rozdrabnianie zużytych tworzyw sztucznych do postaci granulatu, nadającego się do ponownego wykorzystania. Opis projektu – cele i efekty: Projekt dla tego klienta ma na celu stworzenie i rozwój infrastruktury, niezbędnej do prowadzenia prac badawczo rozwojowych. Uzyskana dotacja pozwoli opracować i wdrożyć nowe technologie dla recyklingu. Wsparcie niezbędne jest to realizacji innowacyjnego projektu badawczego polegającego na wdrożeniu 16 nowych...

2,9 mln zł wartość projektu

Spinnovation Sp. z o.o. – spółka działa w branży usług finansowych oraz dofinansowywaniu i udzielaniu pożyczek rozwijającym się firm z kapitału własnego. Dodatkowo rozwija działalność badawczo-rozwojową w branży technologii informatycznych. Obecnie rozwija prace badawcze w zakresie analizy danych, dotyczących zachowań ludzi w budynkach i na terenach zamkniętych. Opis projektu – cele i efekty: Głównym celem projektu jest stworzenie urządzenia, działającego w innowacyjnej technologi inMonit, które pozwala na monitorowanie i analizę zachowań ludzkich. Pod obserwację poddane będą osoby znajdujące się w budynkach, a także na terenach zamkniętych, w szczególności w placówkach medycznych, szkolnych, obiektach fabrycznych i biurowych. Celem projektu jest analiza...

47,7 mln zł wartość projektu

Jack-Pol sp. z o.o. – producent wyrobów papierniczych. Głównym profilem działalności spółki Jack-Pol sp. z o.o. jest produkcja wyrobów papierniczych, tj. tamborów, które podlegają sprzedaży lub dalszemu przetworzeniu na wyroby gotowe, tj. na papier toaletowy i ręczniki papierowe. Opis projektu – cele i efekty: Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii usuwania nadmiarowej frakcji z masy makulaturowej w celu optymalizacji zdolności papierotwórczej masy papierniczej do produkcji papierów sanitarno-higienicznych wraz z pilotażową instalacją technologiczną w przedsiębiorstwie JACK-POL

21,2 mln zł wartość projektu

Kuźnia Jawor S.A. to producent wysokiej jakości elementów kutych, które trafiają do branży motoryzacyjnej, górniczej i maszynowej w Polsce oraz za granicą. Produkowane części stanowią element bezpieczeństwa pojazdów oraz są produktem poszukiwanym oraz cenionym w branży motoryzacyjnej. Opis projektu – cele i efekty: Głównym celem projektu jest przeprowadzenie badań, które mają doprowadzić do wytworzenia instalacji pilotażowej do superszybkiego produkowania specjalistach produktów. W wyniku uzyskania dotacji firma będzie w stanie skrócić czas prototypowania z kilku miesięcy do kilku dni, co przełoży się na większą wydajność, szybszą reakcję na potrzeby klienta i przewagę konkurencyjną.

80,5 mln zł wartość projektu

CEMENTOWNIA „ODRA” S.A. to najstarsza czynna cementownia w Polsce. Istnieje na rynku budowlanym już 100 lat i łączy w swojej działalności tradycję z nowoczesnością. Jedyna z dziewięciu istniejących przed laty w Opolu cementowni, która przetrwała do dziś W 2011 roku obchodziła JUBILEUSZ STULECIA. Opis projektu – cele i efekty: Przedmiotem przedsięwzięcia realizowanego przez Spółkę są badania przemysłowe i prace rozwojowe mające na celu opracowanie innowacyjnej co najmniej w skali kraju technologii produkcji klinkieru dla uzyskania nowych i unikalnych parametrów cementu. Opracowywana technologia będzie również charakteryzowała się silnie pozytywnym wpływem na środowisko naturalne. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań pro-środowiskowych jest od lat realizowanym...

Piszą o nas:

Dlaczego warto
współpracować z PMTA?

723 mln zł

łączna wartość zrealizowanych projektów

253

liczba napisanych wniosków

9 lat

doświadczenia

97%

skuteczność w pozyskiwaniu dotacji* *Na podstawie otrzymanych dofinansowań z programu 4Stocka (PARP - Poddziałanie 3.1.5 wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 stock) zrealizowanych w latach 2016-2017).

Skontaktuj się z nami

  • Napisz do nas wiadomość, wraz z opisem:
    - czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
    - jaki projekt chcesz zrealizować,
    - jakie są szacowane wydatki i ich wartość?
  • Przedstawimy jakie są dostępne możliwości
  • Stworzymy wniosek i dokumentację dla Twojej dotacji
  • Pozyskamy dotację oraz zapewnimy wsparcie i poprawne rozliczenie projektu UE.
Pozyskiwanie partnerów - Prometeia

Maciej Olszowy

Członek Zarządu

Skontaktuj się z nami

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy
Zaufali nam: