NCBiR ogłasza konkursy Szybka Ścieżka dla MSP i dużych przedsiębiorstw – sierpień 2018 r.

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkursy dot. Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Ogłoszone zostały 2 konkursy: jeden dedykowany dla podmiotów z sektora MSP, drugi dla dużych przedsiębiorstw.

Typ projektów

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). Uzupełnieniem wsparcia na projekty B+R może być dofinansowanie prac przedwdrożeniowych, rozumianych jako działania przygotowawcze do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej.
Beneficjent może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć progów określonych w regulaminie konkursów.

Terminy naborów
1.1.1 Konkurs 4/1.1.1/2018 – Szybka Ścieżka MSP – od 16 sierpnia do 14 grudnia 2018 r.
1.1.1 Konkurs 5/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” duże przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw dla dużych przedsiębiorstw – od 3 września do 30 listopada 2018 r.

Wszystkie przedsiębiorstwa zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na realizację projektów badawczych zapraszamy do kontaktu ze specjalistami PMTA, którzy wstępnie zweryfikują możliwości uzyskania dofinansowania oraz odpowiedzą na pytania dot. procedury aplikowania.

Sprawdź najnowsze wpisy:

  • Czytaj więcej
  • laboratorium badawcze
    Czytaj więcej
  • misto
    Czytaj więcej
  • kalkulowanie dotacji
    Czytaj więcej