Szanowni Państwo, w związku z ogłoszeniem naboru przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą, którego przedmiotem jest udzielenie wsparcia na realizację projektów w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020, określonych dla Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MSP – typ 1.5.D, którego celem szczegółowym jest udzielenie wsparcia mikro i małym przedsiębiorstwom dotkniętych skutkami epidemii COVID -19, przedstawiamy Ogólne Warunki Umowne, które obowiązują dla zleceń zawieranych przez zainteresowane podmioty z PMTA, w zakresie sporządzenia i złożenia wniosku o dofinansowanie.

Szczegóły naboru przygotowane przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą znajdą Państwo na stronie: Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z ogólnymi warunkami współpracy.

Sprawdź najnowsze wpisy:

  • Czytaj więcej
  • laboratorium badawcze
    Czytaj więcej
  • misto
    Czytaj więcej
  • kalkulowanie dotacji
    Czytaj więcej