NCBiR do końca roku 2020 prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w, które obejmują prace B+R z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARSCoV-2, jak również poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcia jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego.

Dofinansowanie zostanie przyznane projektom z trzech obszarów tematycznych.

OBSZAR I – Zestawy oraz urządzenia do szybkiej diagnostyki koronawirusów przeznaczone do użytkowania przez specjalistów oraz pacjentów pod nadzorem specjalistycznym.

OBSZAR II – Wprowadzenie zmian po-rejestracyjnych uwzględniających nowe wskazania dla istniejących leków oraz opracowanie innowacyjnych produktów leczniczych do terapii zakażeń koronawirusami, w szczególności COVID-19 oraz szczepionki przeciwwirusowej.

OBSZAR III – Działania prewencyjne ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii (w tym koronawirusa SARS-CoV-2) oraz działania na rzecz Polskiej tarczy antywirusowej: poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcie jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego.

Do wydatków kwalifikujących się do wsparcia należy zaliczyć:

 • wynagrodzenia pracowników badawczych,
 • koszty podwykonawstwa (zlecenia zewnętrznych usług B+R oraz umowy B2B),
 • koszty użytkowania (amortyzacja, wynajem, leasing) aparatury badawczo rozwojowej oraz koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakup materiałów niezbędnych do badań lub budowy prototypów,
 • zakup sprzętu laboratoryjnego,
 • wynajem powierzchni B+R,
 • inne.

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju prowadzonych badań, statusu przedsiębiorstwa oraz możliwości wnioskowania o premię z tytułu współpracy/ publikacji wyników (między 25 a 80%).

Minimalna wartość projektu wynosi 1 000 000 PLN (2 000 000 PLN w przypadku realizacji projektu w Konsorcjum) a maksymalna 50 000 000 EUR.

Jako specjaliści obszaru B+R współpracowaliśmy przy tworzeniu dokumentacji aplikacyjnej oraz rozliczeniowej licznych projektów w ramach naboru Szybka Ścieżka:

 • Kuźnia Jawor- projekt dotyczący opracowania elastycznego prototypowego centrum kuźniczego zgodnego z ideologią przemysłu (62,50 mln złotych dotacji),
 • Cementowania Odra- projekt badawczy dotyczący opracowania innowacyjnej technologii produkcji klinkieru (32,70 mln złotych dotacji),
 • Jack- Pol sp. z o.o.- projekt dotyczący opracowania innowacyjnej technologii usuwania nadmiarowej frakcji z masy makulaturowej (19,82 mln złotych dotacji),
 • ZUGIL S.A.- prace B+R ukierunkowane na opracowanie pilotażowej linii technologicznej opartej na innowacyjnej technologii wytwarzania konstrukcji spawanych elementów i konstrukcji wielkogabarytowych (6,25 mln złotych dotacji).

W skład oferty wchodzi:

 • doradztwo w zakresie ustalenia koncepcji projektu, w szczególności pomoc w uszczegółowieniu opisów badań, przyporządkowaniu badań do odpowiednich etapów (badania przemysłowe/ prace rozwojowe) oraz określeniu kamieni milowych,
 • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej zgodnej z warunkami konkursu, w tym przeprowadzenie zapytań ofertowych (wymagane w przypadku zaangażowania istotnych podwykonawców od początku realizacji projektu),
 • monitoring oceny projektu,
 • doradztwo w zakresie uzupełnień w trakcie oceny formalnej i merytorycznej, w tym przygotowanie do panelu ekspertów,
 • doradztwo w zakresie przygotowania dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu!

Sprawdź najnowsze wpisy:

 • Czytaj więcej
 • laboratorium badawcze
  Czytaj więcej
 • misto
  Czytaj więcej
 • kalkulowanie dotacji
  Czytaj więcej