ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.5.2 „Rozwój produktów i usług w MŚP”.

Dofinansowanie na zakup ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymają projekty ukierunkowane na:

 • wprowadzenia innowacji produktowej oznaczającej wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia lub
 • wprowadzenia innowacji procesowej oznaczającą wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy.

Pomoc mogą uzyskać projekty innowacyjne już na poziomie przedsiębiorstwa, realizowane na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wnioskodawca będzie zobligowany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej zakładu lub oddziału na terenie ZIT AW dopiero na etapie realizacji projektu.

Wysokość dofinansowania jest zależna od statusu przedsiębiorstwa. Dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 45% a dla średnich przedsiębiorstw 35%.

Termin składania wniosków o dofinansowanie przypada od 27 października 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

WAŻNE: Wszystkie przedsięwzięcia muszą uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jako obowiązkowy element projektu).

Na Naszą ofertę, w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie składają się następujące czynności:

 • weryfikacja spełnienia warunków umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach konkursu, w tym określenie statusu MŚP oraz wstępna analiza sytuacji finansowej,
 • doradztwo w zakresie ustalania koncepcji projektu, możliwości inwestycji zgodnych z warunkami konkursu,
 • przygotowanie i skompletowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania dotacji na podstawie uzupełnionej przez klienta listy pytań oraz przekazanie danych za pośrednictwem generatora,
 • rejestracja wniosku o dofinansowanie zgodnie z regulaminem konkursu,
 • monitoring oceny projektu,
 • doradztwo na etapie oceny formalno-merytorycznej w zakresie ewentualnych wymaganych uzupełnień lub wyjaśnień,
 • w przypadku pozytywnej oceny projektu, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, w tym oświadczenia o posiadanym statusie MŚP, formularzu pomocy publicznej lub de minimis oraz innych, wymaganych na wzorach instytucji dokumentów, koordynujemy również proces pozyskania pozostałych wymaganych dokumentów (zaświadczenia z ZUS czy US),
 • pośrednictwo w kontaktach i prowadzenie korespondencji pomiędzy Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą a Beneficjentem.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu!

Sprawdź najnowsze wpisy:

 • Czytaj więcej
 • laboratorium badawcze
  Czytaj więcej
 • misto
  Czytaj więcej
 • kalkulowanie dotacji
  Czytaj więcej