Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców oraz jednostki naukowe do współpracy celem pozyskania środków unijnych na badania B+R celem opracowanie uniwersalnych narzędzi do analizy i opisu obrazów medycznych w zakresie diagnostyki schorzeń dróg oddechowych oraz niektórych nowotworów, a także walkę z dezinformacją i fake newsami.

W ramach konkursu INFOSTRATEG, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dofinansowanie można pozyskać na realizację dwóch typów projektów:

 1. Rozpoznawanie obrazów medycznych w zakresie:
 • dróg oddechowych (w szczególności w związku z zagrożeniami COVID),
 • raka piersi u kobiet,
 • raka prostaty u mężczyzn.
 1. Weryfikowanie źródeł informacji i detekcja fake newsów.

Intensywność wsparcia dla przedsiębiorców wynosi maksymalnie 90% a minimalnie 25% w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz od rodzaju prowadzonych prac badawczych. Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100%.

W ramach konkursu dofinansowaniu podlegają między innymi:

 • koszt wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu wraz z pozapłacowymi kosztami pracy,
 • koszt podwykonawstwa,
 • koszt aparatury naukowo-badawczej,
 • koszt wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszt wynajmu lub utrzymania budynków.

Minimalna wartość dofinansowania wynosi 3,5 mln zł w przypadku projektu nr 1 i 1,7 mln zł w przypadku projektu nr 2.

Maksymalna wartość projektu może wynosić do 10 mln zł w przypadku projektu nr 1, i 8 mln zł w przypadku projektu nr 2.

Termin składania wniosków: 4 stycznia – 26 lutego 2021 r

Na Naszą ofertę, w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie składają się następujące czynności:

 • weryfikacja spełnienia warunków umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach konkursu, w tym określenie statusu MŚP oraz wstępna analiza sytuacji finansowej,
 • doradztwo w zakresie ustalania koncepcji projektu, możliwości inwestycji zgodnych z warunkami konkursu,
 • przygotowanie i skompletowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania dotacji na podstawie uzupełnionej przez klienta listy pytań oraz przekazanie danych za pośrednictwem generatora,
 • rejestracja wniosku o dofinansowanie zgodnie z regulaminem konkursu,
 • monitoring oceny projektu,
 • doradztwo na etapie oceny formalno-merytorycznej w zakresie ewentualnych wymaganych uzupełnień lub wyjaśnień,
 • w przypadku pozytywnej oceny projektu, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, w tym oświadczenia o posiadanym statusie MŚP, formularzu pomocy publicznej lub de minimis oraz innych, wymaganych na wzorach instytucji dokumentów, koordynujemy również proces pozyskania pozostałych wymaganych dokumentów (zaświadczenia z ZUS czy US),
 • pośrednictwo w kontaktach i prowadzenie korespondencji pomiędzy Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą a Beneficjentem.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą, lub chcecie uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź najnowsze wpisy:

 • Czytaj więcej
 • laboratorium badawcze
  Czytaj więcej
 • misto
  Czytaj więcej
 • kalkulowanie dotacji
  Czytaj więcej