Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje na dzień 15 lutego 2021 roku ogłoszenie kolejnego naboru wniosków w ramach konkursu „Szybka ścieżka”.

W ramach konkursu szansę na dofinansowanie planowanych do realizacji projektów badawczo- rozwojowych uzyskają przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorców oraz konsorcja naukowo- przemysłowe.

Nabór wniosków będzie trwał od 22 marca do 4 maja 2021 roku.

Podobnie jak w przypadku poprzednich naborów, dofinansowanie będzie przyznawane na wydatki na wynagrodzenia, amortyzację/ leasing lub wynajem aparatury badawczej, zakup materiałów do badań i sprzętu laboratoryjnego, koszt usług badawczych realizowanych przez podwykonawców i inne wydatki niezbędne do realizacji procesu badawczego oraz przedwdrożeniowego.

Poziom dofinansowania wyniesie:

a) na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych:

 • dla mikro- i małego przedsiębiorstwa: 70% – 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 • dla średniego przedsiębiorstwa: 60% – 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 35% – 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 • dla przedsiębiorstwa innego niż MŚP: 50% – 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 25% – 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 • dla jednostki naukowej (jako członka konsorcjum)– do 100% kosztów kwalifikowalnych;

b) na realizację prac przedwdrożeniowych:

 • pomoc de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;
 • usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Minimalna kwota projektów, ogłaszanych dotychczas wynosiła:

 • 1 mln złotych w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;
 • 2 mln złotych w przypadku pozostałych projektów.

Od lat specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie związanym z pozyskiwaniem funduszy na realizację projektów badawczo- rozwojowych i ich wdrożeń.

Na Naszą ofertę, w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie składają się następujące czynności:

 • weryfikacja spełnienia warunków umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach konkursu, w tym określenie statusu MŚP oraz wstępna analiza sytuacji finansowej,
 • doradztwo w zakresie ustalania koncepcji projektu, możliwości inwestycji zgodnych z warunkami konkursu,
 • przygotowanie i skompletowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania dotacji na podstawie uzupełnionej przez klienta listy pytań oraz przekazanie danych za pośrednictwem generatora,
 • rejestracja wniosku o dofinansowanie zgodnie z regulaminem konkursu,
 • monitoring oceny projektu,
 • doradztwo na etapie oceny formalno-merytorycznej w zakresie ewentualnych wymaganych uzupełnień lub wyjaśnień,
 • w przypadku pozytywnej oceny projektu, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, w tym oświadczenia o posiadanym statusie MŚP, formularzu pomocy publicznej lub de minimis oraz innych, wymaganych na wzorach instytucji dokumentów, koordynujemy również proces pozyskania pozostałych wymaganych dokumentów (zaświadczenia z ZUS czy US),
 • pośrednictwo w kontaktach i prowadzenie korespondencji pomiędzy Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą a Beneficjentem.

W ramach naboru Szybka Ścieżka współpracowaliśmy między innymi z następującymi podmiotami:

 • Kuźnia Jawor- projekt dotyczący opracowania elastycznego prototypowego centrum kuźniczego zgodnego z ideologią przemysłu (62,50 mln złotych dotacji),
 • Cementowania Odra- projekt badawczy dotyczący opracowania innowacyjnej technologii produkcji klinkieru (32,70 mln złotych dotacji),
 • Jack- Pol sp. z o.o.- projekt dotyczący opracowania innowacyjnej technologii usuwania nadmiarowej frakcji z masy makulaturowej (19,82 mln złotych dotacji),
 • ZUGIL S.A.- prace B+R ukierunkowane na opracowanie pilotażowej linii technologicznej opartej na innowacyjnej technologii wytwarzania konstrukcji spawanych elementów i konstrukcji wielkogabarytowych (6,25 mln złotych dotacji).

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą, lub chcecie uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź najnowsze wpisy:

 • Czytaj więcej
 • laboratorium badawcze
  Czytaj więcej
 • misto
  Czytaj więcej
 • kalkulowanie dotacji
  Czytaj więcej