Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów związanych z zakupem ruchomych środków trwałych (z wyłączeniem grup 0, 1, 2, 9 wg Klasyfikacji Środków Trwałych) i/lub wartości niematerialnych i prawnych. Projekty te mogą być realizowane do 30 czerwca 2023 roku.

Serdecznie zapraszamy do współpracy przy przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej.

Nasza firma w ramach poprzedniego naboru, związanego ze wsparciem dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19, organizowanego przez DIP osiągnęła 100% skuteczność, pozyskując dofinansowanie do kapitału obrotowego dla wszystkich klientów dla których złożyła wnioski o dofinansowanie projektu.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 30 czerwca 2021 roku do 14 lipca 2021 roku.

Wysokość wydatków kwalifikowanych w projekcie może wynosić od 30 000 PLN do 400 000 PLN.

Poziom dofinansowania wynosi 80% wartości wydatków kwalifikowanych (tj. wartości netto kosztów lub w przypadku braku możliwości odzyskania podatku VAT- wartości brutto kosztów).

O dofinansowanie mogą ubiegać się miro, mali oraz średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność na terenie Dolnego Śląska, którzy:

– nie zalegają z płatnościami podatków i składek ZUS/ KRUS oraz

– odnotowali spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w porównaniu do średniorocznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2020 r., w stosunku do 2019 r. w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

WAŻNE: Priorytetowo traktowane są wnioski przedsiębiorców, którzy:

– wykazują wysoki spadek średniorocznych obrotów;

– rozpoczną prowadzenie działalności w ramach innego działu wg klasyfikacji kodów PKD niż ten, w ramach którego wnioskodawca obecnie prowadzi działalność gospodarczą lub poszerzą katalog usług o nowy rodzaj usługi/produktu, pozwalający na dywersyfikację prowadzonej działalności gospodarczej (w celu ochrony przed skutkami pandemii Covid-19);

– wykazują w publicznym rejestrze działalności gospodarczej przeważającą działalność gospodarczą w ramach następujących kodów PKD: dział 55, dział 56, dział 79 oraz dział 93;

– przewidują w ramach projektu wydatki kwalifikowalne w wysokości do 100.000 zł;

– posiadają główną siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego;

– przewidują w ramach projektu wydatki związane ze wsparciem instalacji odzyskujących ciepło odpadowe, zastosowaniem technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie, wykorzystaniem OZE lub wykorzystaniem wód opadowych.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu!

Sprawdź najnowsze wpisy:

  • Czytaj więcej
  • laboratorium badawcze
    Czytaj więcej
  • misto
    Czytaj więcej
  • kalkulowanie dotacji
    Czytaj więcej