DOTACJA UNIJNA NA USŁUGI BADAWCZO- ROZWOJOWE

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca w grudniu 2021 wybrała Grantodawców kolejnej edycji dolnośląskiego konkursu „Bon na Innowacje”.

CHCĘ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

INFORMACJE OGÓLNE O NABORZE WNIOSKÓW O DOTACJĘ

KIEDY, NA CO I O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA APLIKOWAĆ?

Termin składania wniosków o dotację unijną

będzie ustalany każdorazowo przez Grantodawcę

Dofinansowaniu podlega zakup usług badawczo- rozwojowych

których realizacja przyczyni się do powstania innowacji produktowej lub procesowej

Aż 85% dofinansowania

może uzyskać Twoja firma na zakup usługi badawczej od jednostki naukowej

Aż 200 000 zł

wynosi maksymalna możliwa do zawnioskowania wartość bonu

Instytucja

Wybrani Grantodawcy będą prowadzili nabory wniosków o dofinansowanie od II kwartału 2022 roku.

Grantodawcy:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA,

 • Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.,

 • Dolnośląscy Pracodawcy,

 • Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA.

JAKIE DOKŁADNIE WYDATKI PODLEJAGĄ DOFINANSOWANIU?

Wsparcie w formie Grantu przeznaczone na dofinansowanie usługi badawczej,
spełniającej następujące warunki:

Innowacja produktowa oznacza nowy lub ulepszony wyrób bądź usługę, które różnią się znacząco od dotychczasowych wyrobów lub usług przedsiębiorstwa i które zostały wprowadzone na rynek.

Innowacja procesowa oznacza wdrożenie nowych lub istotnie ulepszonych metod produkcji, dystrybucji i wspierania działalności w zakresie wyrobów i usług.

Do dolnośląskich inteligentnych specjalizacji zalicza się takie obszary jak:

 • Chemia i medycyna,
 • Auto-Moto-Aero-Space,
 • Surowce naturalne i wtórne,
 • Maszyny i urządzeni,
 • „Zielony ład”,
 • „Przemysł 4.0”,
 • „Życie wspomagane technologią”.

Usługa badawczo-rozwojowa jest obligatoryjnym przedmiotem przekazanego Grantu.

Badania przemysłowe mają na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług.

Eksperymentalne prace rozwojowe oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług.

Przykładowe usługi: zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych lub nowego projektu wzorniczego; wydatki na wykonywanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej, o wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań.

Wydatkiem nieobligatoryjnym, możliwym do dofinansowania jest przeprowadzenie audytu technologicznego, definiowanego jako zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo-rozwojowej. Wartość tego wydatku nie może przekraczać 5% wartości wnioskowanego dofinansowania.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST TO DOFINANSOWANIE?

Ten konkurs jest właśnie dla ciebie, jeśli:

 • Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą

 • Prowadzisz działalność gospodarczą (siedzibę/oddział/filię/zakład) na terenie województwa dolnośląskiego, potwierdzoną wpisem w odpowiednim rejestrze

 • Twoja firma jest uprawniona do otrzymywania pomocy de minimis*

 • Twoja firma nie posiada zaległości wobec Skarbu Państwa ani nie pozostaje pod zarządem komisarycznym ani nie znajduje się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

 • FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

 • DOKUMENTACJĘ Z WYBORU WYKONAWCY USŁUGI BADAWCZEJ– potwierdzającą wybór wykonawcy zgodnie z wytycznymi, w tym protokół z wyboru (w zależności od Grantodawców)

 • OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW MŚP I POWIĄZAŃ

 • POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI– w tym formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

SZCZEGÓŁY OFERTY PMTA

KOMPLEKSOWA USŁUGA DORADCZA OD PMTA- CO DOKŁADNIE ZROBIMY ABY POZYSKAĆ DLA CIEBIE DOFINANSOWANIE?

Przeprowadzimy wstępny audyt projektu- zweryfikujemy czy projekt spełnia kryteria obligatoryjne projektu.

We współpracy z klientem opracujemy koncepcję projektu o najwyższej, możliwej do uzyskania ilości punktów.

Na podstawie listy pytań przygotujemy dokumentację aplikacyjną oraz pomożemy prawidłowo podpisać i złożyć dokumentację.

Będziemy monitorować ocenę projektu oraz doradzimy w przypadku konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień.

Przeprowadzimy przez proces podpisania umowy o dofinansowanie z Instytucją organizującą konkurs.

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE!

DOŁĄCZAM

> 500

liczba napisanych
wniosków
o dofinansowanie

>10 lat

doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji unijnych

> 1 MLD ZŁ

łączna wartość zrealizowanych
projektów

38 220 ZŁ

średni zysk Beneficjentów z każdego zainwestowanego
1 000 zł

Dlaczego warto zaufać PMTA?

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania oraz rozliczania dotacji unijnych dla firm z zarówno z sektora MŚP jak i pozostałych podmiotów.

Od ponad 10 lat skutecznie doradzamy przedsiębiorcom, jak dofinansować rozwój swojej firmy, pomagamy wybrać odpowiednią dotację, a następnie przygotować wszystkie dokumenty.

Więcej informacji o PMTA

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy!

Wyślij do nas wiadomość bezpośrednio przez formularz kontaktowy lub na dotacje@pmta.pl opisując:

 • czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
 • jaki projekt chcesz zrealizować lub realizujesz,
 • jakie są szacowane wydatki projektu i ich wartość.

Możesz również skontaktować się z naszym Ekspertem, pod numerem telefonu:

790 566 755
530 900 601

Na podstawie przesłanych informacji przeanalizujemy możliwość pozyskania dofinansowania w ramach niniejszego konkursu przez Twoją firmę oraz przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb lub też poszukamy alternatywnych możliwości sfinansowania Twojego pomysłu.

ZAUFALI NAM

DOŁĄCZ DO GRUPY NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

DOŁĄCZAM

Sprawdź pozostałe aktualne nabory wniosków o dotacje:

 • proces prototypowania i testowania, dwie osoby testują ramię robota
  Czytaj więcej
 • innowacyjna linia technologiczna- dofinansowanie na badania
  Czytaj więcej
 • infrastruktura badawczo- rozwojowa roboty
  Czytaj więcej