INTERNACJONALIZACJA MŚP- POLSKA WSCHODNIA

Pozyskaj dofinansowanie do kosztów internacjonalizacji działalności (m.in. takich udział w targach jako wystawca) przedsiębiorców Polski Wschodniej!

CHCĘ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

INFORMACJE OGÓLNE O NABORZE WNIOSKÓW O DOTACJĘ

KIEDY, NA CO I O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA APLIKOWAĆ?

Od 05 maja 2022 roku do 29 czerwca 2022 roku

będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie. Projekty mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków LSI PARP.

Koszty internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa

podlegają dofinansowaniu w ramach konkursu

Aż 900 000,00 zł

wynosi maksymalna wartość dofinansowania, możliwa do wnioskowania w przypadku wybrania co min. jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza EOG i Szwajcarii), w innym wypadku wartość ta wynosi maksymalnie 610 000,00 zł.

Od 50 do 85% dofinansowania

można uzyskać na wydatki kwalifikowane w projekcie. Poziom dofinansowania zależy od rodzaju wydatków oraz wykorzystanego limitu pomocy de minimis.

JAKIE DOKŁADNIE WYDATKI PODLEJAGĄ DOFINANSOWANIU?

Model biznesowy związany z internacjonalizacją działalności, z którego wynikają działania zaplanowane w projekcie, stanowi wymagany załącznik do wniosku o dofinansowanie. Koszty usług doradczych dotyczących opracowania tego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP mogą zostać zakwalifikowane do dofinansowania, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Do tego rodzaju kosztów zalicza się: wytworzenie materiałów reklamowych i promocyjnych, szkolenia, dostęp do specjalistycznych baz danych i źródeł informacji, tłumaczenia, badania i testy (techniczne, fizyczne, chemiczne lub biologiczne) produktów przeznaczonych do internacjonalizacji, projektowanie procesów technologicznych lub logistycznych.

Dofinansowane zostaną wydatki poniesione w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, w tym w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorcy w związku z przygotowaniem i nawiązaniem współpracy na rynkach zagranicznych.

Do wydatków tych należą między innymi koszty:  wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenia do etapu negocjacji handlowych, pozyskiwania zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe, przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym), przygotowania kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek, uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym, przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, wzornictwa opakowań, projektowania logotypów i marek produktowych, tworzenia regulaminów i gwarancji, uzyskanie ochrony własności przemysłowej za granicą, zabezpieczenie cyberbezpieczeństwa i inne.

Do kosztów tych zalicza się:

a) wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej,

b) zakup usług w zakresie organizacji i obsługi stoiska,

c) zakup usług w zakresie transportu osób, eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji

d) podróże służbowe maksymalnie trzech osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach, w okresie nie dłuższym niż dwa dni (w przypadku misji – jeden dzień) przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowej, wystawienniczej lub misji, w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,

e) opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz dla osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach,

f) reklamę w mediach targowych,

g) rezerwację miejsca wystawowego na targach, opłatę rejestracyjną za udział w targach oraz wpis do katalogu targowego,

h) zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału w targach, wystawach lub misjach.

i) koszty organizacji pokazów, prezentacji lub degustacji produktów podczas zagranicznych targów, wystaw lub misji, w tym zakupu usług w tym zakresie, wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakupu usług cateringowych.

Koszty, o których mowa w lit. g, uważa się za kwalifikowalne jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST TO DOFINANSOWANIE?

Ten konkurs jest właśnie dla ciebie, jeśli:

 • Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą

 • Posiadasz siedzibę lub oddział na terytorium Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko- mazurskie)

 • Posiadasz w ofercie produkty i/lub usługi, które wytwarzasz na terenie Polski Wschodniej i chciałbyś wprowadzić je na rynkach zagranicznych

 • Posiadasz zdolność finansową do realizacji projektu.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

 • FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

 • MODEL FINANSOWY– załącznik obligatoryjny, przygotowywany na opublikowanym przez Instytucję Organizującą Konkurs wzorze, uzupełniony na podstawie przeprowadzonej, kompleksowej analizy finansowej projektu.

 • MODEL BIZNESOWY– załącznik obligatoryjny, przygotowywany na opublikowanym przez Instytucję Organizującą Konkurs wzorze. WAŻNE: koszt przygotowania dokumentu może stanowić wydatek kwalifikowany (możliwy do dofinansowania) w ramach projektu.

SZCZEGÓŁY OFERTY PMTA

KOMPLEKSOWA USŁUGA DORADCZA OD PMTA- CO DOKŁADNIE ZROBIMY ABY POZYSKAĆ DLA CIEBIE DOFINANSOWANIE?

Przeprowadzimy wstępny audyt projektu- zweryfikujemy czy projekt spełnia kryteria obligatoryjne projektu.

We współpracy z klientem opracujemy koncepcję projektu o najwyższej, możliwej do uzyskania ilości punktów.

Na podstawie listy pytań przygotujemy dokumentację aplikacyjną oraz pomożemy prawidłowo podpisać i złożyć dokumentację.

Będziemy monitorować ocenę projektu oraz doradzimy w przypadku konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień.

Przeprowadzimy przez proces podpisania umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE!

DOŁĄCZAM

> 500

liczba napisanych
wniosków
o dofinansowanie

>10 lat

doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji unijnych

> 1 MLD ZŁ

łączna wartość zrealizowanych
projektów

38 220 ZŁ

średni zysk Beneficjentów z każdego zainwestowanego
1 000 zł

Dlaczego warto zaufać PMTA?

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania oraz rozliczania dotacji unijnych dla firm z zarówno z sektora MŚP jak i pozostałych podmiotów.

Od ponad 10 lat skutecznie doradzamy przedsiębiorcom, jak dofinansować rozwój swojej firmy, pomagamy wybrać odpowiednią dotację, a następnie przygotować wszystkie dokumenty.

Więcej informacji o PMTA

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy!

Wyślij do nas wiadomość bezpośrednio przez formularz kontaktowy lub na dotacje@pmta.pl opisując:

 • czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
 • jaki projekt chcesz zrealizować lub realizujesz,
 • jakie są szacowane wydatki projektu i ich wartość.

Możesz również skontaktować się z naszym Ekspertem, pod numerem telefonu:

790 566 755
530 900 601

Na podstawie przesłanych informacji przeanalizujemy możliwość pozyskania dofinansowania w ramach niniejszego konkursu przez Twoją firmę oraz przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb lub też poszukamy alternatywnych możliwości sfinansowania Twojego pomysłu.

ZAUFALI NAM

DOŁĄCZ DO GRUPY NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

DOŁĄCZAM

Sprawdź pozostałe aktualne nabory wniosków o dotacje:

 • proces prototypowania i testowania, dwie osoby testują ramię robota
  Czytaj więcej
 • innowacyjna linia technologiczna- dofinansowanie na badania
  Czytaj więcej
 • infrastruktura badawczo- rozwojowa roboty
  Czytaj więcej