KREDYT EKOLOGICZNY

Pozyskaj dofinansowanie w ramach konkursu Kredyt ekologiczny i zwiększ efektywność energetyczną przedsiębiorstwa poprzez termomodernizację budynków i modernizację infrastryktury!

CHCĘ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

INFORMACJE OGÓLNE O NABORZE WNIOSKÓW O DOTACJĘ

KIEDY, NA CO I O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA APLIKOWAĆ?

od 25 kwietnia 2024 roku do 25 lipca 2024 roku

będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz small- mid caps i mid caps

mogą aplikować o dofinansowanie w ramach konkursu

Wydatki kwalifikowane w projekcie stanowią

koszty termomodernizacji i modernizacji infrastruktury celem zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Poziom dofinansowania

JAKIE PROJEKTY UZYSKAJĄ DOFINANSOWANIE?

Dofinansowanie w ramach konkursu Kredyt ekologiczny uzyskają projekty polegające na:

 • realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, wynikających z obligatoryjnego audytu energetycznego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (realizacja projektu może nie obejmować przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wyłącznie w przypadku kiedy brak konieczności prac termomodernizacyjnych wynika z dokumentu audytu);

 • realizacji przedsięwzięć ukierunkowanych na zwiększenie efektywności energetycznej, wynikających z opcjonalnego audytu efektywności energetycznej;

 • realizacji działań dodatkowych, wynikających z dokumentu audytu.

Z dokumentu audytu i wniosku o dofinansowanie musi wynikać, że inwestycja przyniesie oszczędność energii pierwotnej na poziomie minimum 30% w odniesieniu do obszaru podlegającego zakresowi projektu.

Wzór i zakres audytu stanowiącego obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu, wraz z zestawieniem przykładowych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej zostały opisane szczegółowo w Przewodniku w zakresie przygotowania dokumentu audytu.

JAK WYGLĄDA PROCES APLIKOWANIA?

kalendarz

Aplikowanie o dofinansowanie przebiega w następujących krokach:

 • złożenie wniosku o udzielenie kredytu ekologicznego do banku kredytującego;

 • zawarcie między bankiem kredytującym a przedsiębiorcą warunkowej umowę kredytu ekologicznego albo przyznaje promesę kredytu ekologicznego;

 • złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, wraz z załącznikiem- promesą premii ekologicznej lub warunkową umową kredytu ekologicznego.

WAŻNE: Wnioskodawca jest zobowiązany do posługiwania się kwalifikowanym podpisem elektronicznym w ramach korespondencji z Instytucją Pośredniczącą w dokumentach, dla których wymagany jest podpis Wnioskodawcy.

JAKIE DOKŁADNIE WYDATKI PODLEJAGĄ DOFINANSOWANIU?

Szczegółowa charakterystyka wydatków wraz z poziomem dofinansowania znajdują się w Przewodniku kwalifikowalności wydatków.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST TO DOFINANSOWANIE?

Ten konkurs jest właśnie dla ciebie, jeśli:

 • Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (MŚP), przedsiębiorcą small mid-cap lub mid-cap

 • Prowadzisz działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem w odpowiednim rejestrze.

 • Twoja firma posiada zdolność kredytową.

WAŻNE: ze wsparcia nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, których 25% lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden organ publiczny.

energia wiatrowa kredyt technologiczny

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

dokumentacja projektu unijnego
 • Formularz wniosku o dofinansowanie

 • Promesa kredytu ekologicznego lub warunkowa Umowa kredytu ekologicznego z banku kredytującego

 • Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska

 • Dokument audytu (na dokument audytu składają się: obligatoryjny audyt przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz opcjonalny audyt efektywności energetycznej wraz z kartami audytu, zgodnie z wytycznymi Przewodnika w zakresie przygotowania dokumentu audytu)

 • Szkic sytuacyjny i skumulowane zestawienie kosztów dot. robót budowlanych lub nieruchomości (jeśli dotyczy)

SZCZEGÓŁY OFERTY PMTA

KOMPLEKSOWA USŁUGA DORADCZA OD PMTA- CO DOKŁADNIE ZROBIMY ABY POZYSKAĆ DLA CIEBIE DOFINANSOWANIE?

Przeprowadzimy wstępny audyt projektu- zweryfikujemy czy projekt spełnia kryteria obligatoryjne projektu.

We współpracy z klientem opracujemy koncepcję projektu o najwyższej, możliwej do uzyskania ilości punktów.

Na podstawie listy pytań przygotujemy dokumentację aplikacyjną oraz pomożemy prawidłowo podpisać i złożyć dokumentację.

Będziemy monitorować ocenę projektu oraz doradzimy w przypadku konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień.

Przeprowadzimy przez proces podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE!

DOŁĄCZAM

> 500

liczba napisanych
wniosków
o dofinansowanie

>10 lat

doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji unijnych

> 1 MLD ZŁ

łączna wartość zrealizowanych
projektów

38 220 ZŁ

średni zysk Beneficjentów z każdego zainwestowanego
1 000 zł

Dlaczego warto zaufać PMTA?

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania oraz rozliczania dotacji unijnych dla firm z zarówno z sektora MŚP jak i pozostałych podmiotów.

Od ponad 10 lat skutecznie doradzamy przedsiębiorcom, jak dofinansować rozwój swojej firmy, pomagamy wybrać odpowiednią dotację, a następnie przygotować wszystkie dokumenty.

Więcej informacji o PMTA

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy!

Wyślij do nas wiadomość bezpośrednio przez formularz kontaktowy lub na dotacje@pmta.pl opisując:

 • czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
 • jaki projekt chcesz zrealizować lub realizujesz,
 • jakie są szacowane wydatki projektu i ich wartość.

Możesz również skontaktować się z naszym Ekspertem, pod numerem telefonu:

790 566 755
530 900 601

Na podstawie przesłanych informacji przeanalizujemy możliwość pozyskania dofinansowania w ramach niniejszego konkursu przez Twoją firmę oraz przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb lub też poszukamy alternatywnych możliwości sfinansowania Twojego pomysłu.

ZAUFALI NAM

DOŁĄCZ DO GRUPY NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

DOŁĄCZAM

Sprawdź pozostałe aktualne nabory wniosków o dotacje:

 • proces prototypowania i testowania, dwie osoby testują ramię robota
  Czytaj więcej
 • innowacyjna linia technologiczna- dofinansowanie na badania
  Czytaj więcej
 • infrastruktura badawczo- rozwojowa roboty
  Czytaj więcej