Moduł „Wdrożenie innowacji”, możliwy do dofinansowania w ramach konkursu Ścieżka SMART jest jedynym modułem, w przypadku którego dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji warunkowej.

dotacja warunkowa- kalkulacja

Co oznacza, że dotacja jest warunkowa?

Na przyznaną w ramach modułu dotację składają się:

 • część bezzwrotna dofinansowania oraz

 • część zwrotna dofinansowania.

Część bezzwrotna dotacji stanowi dofinansowanie, które nie podlega zwrotowi. Część zwrotna natomiast podlega zwrotowi, jednak wysokość tego zwrotu jest warunkowana osiągniętymi w okresie 4 lat od zakończenia projektu przychodami Wnioskodawcy.

Jaki jest stosunek dotacji bezzwrotnej i zwrotnej?

Wyjściowe proporcje części zwrotnej i części bezzwrotnej dotacji warunkowej są różne, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa na moment podpisania umowy o dofinansowanie.

 • duże przedsiębiorstwa: część bezzwrotna: 30%, część zwrotna: 70%;

 • średnie przedsiębiorstwa: część bezzwrotna: 40%, część zwrotna: 60%;

 • mikro i małe przedsiębiorstwa: część bezzwrotna: 50%, część zwrotna: 50%.

Jak obliczyć rzeczywistą wysokość zwrotu?

Określona w umowie część zwrotna stanowi kwotę maksymalną, która może ulec obniżeniu zależności od wysokości wygenerowanych w wyniku realizacji modułu Wdrożenie innowacji przychodów. Do wyliczenia rzeczywistej wysokości zwrotu służy wskaźnik R.

Jak wyliczyć wskaźnik R?

Wskaźnik R kalkulowany jest zgodnie z wzorem:

R =(P/DZ*100%)-100%, gdzie:

 • P – suma przychodów netto ze sprzedaży produktów wprowadzonych na rynek lub wytworzonych w procesie powstałym w wyniku realizacji modułu, osiągniętych w okresie 4 lat od zakończenia projektu,

 • DZ – kwota zwrotnej części dotacji warunkowej (zgodnie z umową o dofinansowanie).

kalkulowanie dotacji

Ile wynosi rzeczywista wysokość zwrotu?

Rzeczywista wysokość zwrotu jest zależna od wielkości przedsiębiorstwa oraz od wysokości osiągniętego wskaźnika R.

 • Dla R <20% zwrot wynosi 100% części zwrotnej dotacji,
 • Dla R od 20 do <40% zwrot wynosi 35% części zwrotnej dotacji,
 • Dla R od 40 do <60% zwrot wynosi 30% części zwrotnej dotacji,
 • Dla R od 60 do <80% zwrot wynosi 25% części zwrotnej dotacji,
 • Dla R od 80 do <90% zwrot wynosi 20% części zwrotnej dotacji,
 • Dla R od 90 do <100% zwrot wynosi 10% części zwrotnej dotacji,
 • Dla R od 100% zwrot wynosi 5% części zwrotnej dotacji.
 • Dla R <20% zwrot wynosi 100% części zwrotnej dotacji,
 • Dla R od 20 do <40% zwrot wynosi 40% części zwrotnej dotacji,
 • Dla R od 40 do <60% zwrot wynosi 35% części zwrotnej dotacji,
 • Dla R od 60 do <80% zwrot wynosi 30% części zwrotnej dotacji,
 • Dla R od 80 do <100% zwrot wynosi 25% części zwrotnej dotacji,
 • Dla R od 100% zwrot wynosi 20% części zwrotnej dotacji.

Podsumowując, z powyższych danych wynika, że aby zwrócić najmniejszą możliwą kwotę dotacji przedsiębiorca (duży oraz MŚP) musi osiągnąć w okresie 4 lat od zakończenia projektu przychód minimum dwukrotnie wyższy od wartości DZ (tj. zwrotnej części dotacji warunkowej określonej w umowę).

Dodatkowe zmniejszenie wartości rzeczywistej zwrotu dla MŚP

W przypadku mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw (MŚP) istnieje dodatkowa możliwość obniżenia rzeczywistej kwoty zwrotu, która zależy od terminu spłaty, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kalkulowanie dotacji
 • w przypadku jednorazowej spłaty w terminie do 30 dni od wskazania przez IP kwoty do zwrotu beneficjent zwraca 80% kwoty do zwrotu;

 • w przypadku spłaty ratalnej w ciągu 12 miesięcy od wskazania przez IP kwoty do zwrotu beneficjent zwraca 85% kwoty do zwrotu;

 • w przypadku spłaty ratalnej w ciągu 24 miesięcy od wskazania przez IP kwoty do zwrotu beneficjent zwraca 90% kwoty do zwrotu;

 • w przypadku spłaty ratalnej w ciągu 36 miesięcy od wskazania przez IP kwoty do zwrotu beneficjent zwraca 100% kwoty do zwrotu.

Potrzebujesz pomocy przy kalkulacji przychodów jakie musisz osiągnąć, aby zwrócić jak najmniejszą wartość dotacji warunkowej? Napisz do nas na dotacje@pmta.pl

Sprawdź najnowsze wpisy:

 • Czytaj więcej
 • laboratorium badawcze
  Czytaj więcej
 • misto
  Czytaj więcej
 • kalkulowanie dotacji
  Czytaj więcej