WZORNICTWO MŚP POLSKI WSCHODNIEJ

Pozyskaj dofinansowanie na przeprowadzenie audytu wzorniczego, opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie poprzez inwestycje w środki trwanie i WNiP!

CHCĘ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

INFORMACJE OGÓLNE O NABORZE WNIOSKÓW O DOTACJĘ

KIEDY, NA CO I O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA APLIKOWAĆ?

od 7 maja 2024 roku do 2 lipca 2024 roku

będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Polski Wschodniej

mogą wnioskować o dofinansowanie w konkursie.

koszty usług doradczych, szkoleniowych, zakup środków trwałych i WNiP

stanowią wydatki kwalifikowane w projekcie

do 70% dofinansowania

otrzymają przedsiębiorstwa na wydatki inwestycyjne a do 85% na usługi doradcze

do 3 000 000 PLN

wynosi maksymalna wartość dofinansowania a minimalna wartość wydatków wynosi 200 000 PLN

POBIERZ KARTĘ PROJEKTU

JAKIE DOKŁADNIE WYDATKI PODLEGAJĄ DOFINANSOWANIU W KONKURSIE?

Koszty usług polegających na przeprowadzeniu audytu oraz opracowaniu strategii wzorniczej są kwalifikowalne, jeżeli zostaną poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, jednakże nie wcześniej niż 12 miesięcy przed tym dniem oraz usługi te zostały przeprowadzone przez podmiot, który zapewnia zespół, w którego skład wchodzi co najmniej jeden projektant.

Wydatek obligatoryjny do realizacji projektu, finansowany w ramach pomocy de minimis (PDM), w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. Wsparcie na usługi rozwojowe (szkoleniowe) i doradztwo udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej.

Maksymalna wartość dofinansowania na koszty związane z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej wynosi 70 000 PLN.

Wydatek obligatoryjny do realizacji projektu, finansowany w ramach pomocy de minimis (PDM), w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych lub w ramach pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP (PUD), w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych. Wsparcie na usługi rozwojowe (szkoleniowe) i doradztwo udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej.

Wydatek fakultatywny. Dofinansowanie przyznawane jest w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej- wysokość dofinansowania zależy od miejsca realizacji projektu i jest zgodna z mapą pomocy regionalnej. Finansowanie inwestycji (regionalna pomoc inwestycyjna) nastąpi w formie dotacji warunkowej.

Regionalna pomoc inwestycyjna obejmuje następujące formy inwestycji początkowej:

 1. Inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu;
 2. Inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu;
 3. Inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie;
 4. Inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Wydatek fakultatywny. Dofinansowanie przyznawane jest w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej- wysokość dofinansowania zależy od miejsca realizacji projektu i jest zgodna z mapą pomocy regionalnej. Finansowanie inwestycji (regionalna pomoc inwestycyjna) nastąpi w formie dotacji warunkowej.

Regionalna pomoc inwestycyjna obejmuje następujące formy inwestycji początkowej:

 1. Inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu;
 2. Inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu;
 3. Inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie;
 4. Inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Koszt robót i materiałów budowlanych jest kwalifikowany o ile są one bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10 % wartości kosztów nabycia środków trwałych.

Wydatek fakultatywny. Dofinansowanie przyznawane jest w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej- wysokość dofinansowania zależy od miejsca realizacji projektu i jest zgodna z mapą pomocy regionalnej. Finansowanie inwestycji (regionalna pomoc inwestycyjna) nastąpi w formie dotacji warunkowej.

Regionalna pomoc inwestycyjna obejmuje następujące formy inwestycji początkowej:

 1. Inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu;
 2. Inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu;
 3. Inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie;
 4. Inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Wydatek fakultatywny, finansowany w ramach pomocy de minimis (PDM), w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. Wsparcie na usługi rozwojowe (szkoleniowe) i doradztwo udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej.

Wydatek fakultatywny, finansowany w ramach pomocy de minimis (PDM), w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. Wsparcie udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej.

CO JESZCZE NALEŻY WIEDZIEĆ O WYDATKACH W PROJEKCIE?

 • Wnioskodawca może wykorzystać przeprowadzony audyt wzorniczy oraz opracowaną strategię wzorniczą w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję etap I (POPW), pod warunkiem aktualności informacji i rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej oraz braku realizacji projektu dotyczącego wdrożenia strategii wzorniczej w ramach Działania 1.4 POPW II etap. W TAKIM przypadku koszty przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej nie podlegają dofinansowaniu.

 • Działania z wykorzystaniem procesów projektowania wzorniczego w oparciu o strategię wzorniczą, muszą być prowadzone przez podmiot, który zapewnia zespół, w którego skład wchodzi co najmniej jeden projektant. Wymaganie to powinno stanowić warunek udziału w postępowaniu na wybór wykonawcy usługi lub usług. Projektant musi posiadać wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) lub mieć doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: mieć w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo, jeżeli projekt dotyczy zaprojektowania oraz wdrożenia wyrobu lub minimum 3 projekty usług, jeżeli projekt dotyczy zaprojektowania oraz wdrożenia usługi.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST TO DOFINANSOWANIE?

Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie, jeśli:

 • jesteś mikro, małym, średnim przedsiębiorcą (MŚP),

 • prowadzisz działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski – zachodni i wołomiński).

technologia produkcji- wdrożenie innowacji- woj. podlaskie

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

raport z audytu zewnętrznego

SZCZEGÓŁY OFERTY PMTA

KOMPLEKSOWA USŁUGA DORADCZA OD PMTA- CO DOKŁADNIE ZROBIMY ABY POZYSKAĆ DLA CIEBIE DOFINANSOWANIE?

Przeprowadzimy wstępny audyt projektu- zweryfikujemy czy projekt spełnia kryteria obligatoryjne projektu.

We współpracy z klientem opracujemy koncepcję projektu o najwyższej, możliwej do uzyskania ilości punktów.

Na podstawie listy pytań przygotujemy dokumentację aplikacyjną oraz pomożemy prawidłowo podpisać i złożyć dokumentację.

Będziemy monitorować ocenę projektu oraz doradzimy w przypadku konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień.

Przeprowadzimy przez proces podpisania umowy z PARP.

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE!

DOŁĄCZAM

> 500

liczba napisanych
wniosków
o dofinansowanie

>10 lat

doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji unijnych

> 1 MLD ZŁ

łączna wartość zrealizowanych
projektów

38 220 ZŁ

średni zysk Beneficjentów z każdego zainwestowanego
1 000 zł

Dlaczego warto zaufać PMTA?

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania oraz rozliczania dotacji unijnych dla firm z zarówno z sektora MŚP jak i pozostałych podmiotów.

Od ponad 10 lat skutecznie doradzamy przedsiębiorcom, jak dofinansować rozwój swojej firmy, pomagamy wybrać odpowiednią dotację, a następnie przygotować wszystkie dokumenty.

Więcej informacji o PMTA

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy!

Wyślij do nas wiadomość bezpośrednio przez formularz kontaktowy lub na dotacje@pmta.pl opisując:

 • czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
 • jaki projekt chcesz zrealizować lub realizujesz,
 • jakie są szacowane wydatki projektu i ich wartość.

Możesz również skontaktować się z naszym Ekspertem, pod numerem telefonu:

790 566 755
530 900 601

Na podstawie przesłanych informacji przeanalizujemy możliwość pozyskania dofinansowania w ramach niniejszego konkursu przez Twoją firmę oraz przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb lub też poszukamy alternatywnych możliwości sfinansowania Twojego pomysłu.

ZAUFALI NAM

DOŁĄCZ DO GRUPY NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

DOŁĄCZAM

Sprawdź pozostałe aktualne nabory wniosków o dotacje:

 • proces prototypowania i testowania, dwie osoby testują ramię robota
  Czytaj więcej
 • innowacyjna linia technologiczna- dofinansowanie na badania
  Czytaj więcej
 • infrastruktura badawczo- rozwojowa roboty
  Czytaj więcej