Czym są projekty badawczo- rozwojowe?

Projekty badawczo-rozwojowe (projekty B+R) to inicjatywy, których celem jest przeprowadzenie badań i/ lub następnie opracowanie innowacji- nowego lub znacząco ulepszonego względem innych obecnych na rynku wyrobu/ usługi lub procesu/ technologii. Innowacja taka stanowi zazwyczaj odpowiedź na konkretną potrzebę społeczną. Projekty badawcze mają na celu rozwiązanie konkretnego problemu badawczego lub przełamania konkretnej bariery technologicznej.

Prace B+R dzieli się na dwa rodzaje:

 • Badania przemysłowe-  badania mające na celu nabywanie nowych wiedzy i umiejętności, niezbędnych do opracowania innowacyjnych rozwiązań. Do takich badań należą np. badania wpływu poszczególnych czynników na określone zjawiska.

 • Eksperymentalne prace rozwojowe– są to prace oraz doświadczenia oparte na zdobytej lub dostępnej wiedzy,  podejmowane w celu opracowania innowacji. Ta kategoria prac obejmuje m.in. testy, ulepszenia i optymalizacje prototypów lub linii pilotażowych.

Jakie wydatki można dofinansować w ramach projektu badawczo- rozwojowego?

laboratorium badawcze
 • wynagrodzenia kadry badawczej,

 • podwykonawstwo usług badawczych,

 • koszty wykorzystania aparatury badawczej (amortyzacja, wynajem, leasing),

 • zakup oprogramowania i wartości niematerialnych i prawnych,

 • zakup materiałów do badań, materiałów do budowy prototypów,

 • inne wydatki bezpośrednio związane z realizacją prac B+R.

Jaki jest poziom dofinansowania projektów badawczo- rozwojowych?

Poziom dofinansowania wydatków w projektach badawczo- rozwojowych zależy od: wielkości i typu wnioskodawcy, rodzaju prowadzonych prac oraz wnioskowania o premię z tytułu szerokiego rozpowszechnienia wyników (np. na konferencjach, w czasopismach). Projekty badawcze w większości konkursów muszą obejmować badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe lub same eksperymentalne prace rozwojowe.

Wysokość dofinansowania kształtuje się w następujący sposób:

Wielkość i typ Wnioskodawcy

Badania przemysłowe

Prace rozwojowe

Mikro i małe przedsiębiorstwa 70% (80% z uwzględnieniem premii) 45% (60% z uwzględnieniem premii)
Śednie przedsiębiorstwa 60% (75% z uwzględnieniem premii) 35% (50% z uwzględnieniem premii)
Duże przedsiębiorstwa 50% (65% z uwzględnieniem premii) 25% (40% z uwzględnieniem premii)
Jednostki naukowe 100% 100%

Skąd pozyskać dofinansowanie na projekty B+R?

Wnioski o dofinansowanie projektów B+R można składać w ramach:

 • konkursów regionalnych (dla projektów planowanych do realizacji na terytorium konkretnego województwa),

 • konkursów krajowych, które ogłoszone są dla przedsiębiorstwa z całego kraju- np. Ścieżka SMART,

 • konkursów zarządzanych bezpośrednio przez Komisję Europejską, które ogłaszane sa dla przedsiębiorstw z całej UE, np. EIC Accelerator.

Konkursy regionalne

AKTUALNE NABORY

Każde z szesnastu polskich województw posiada własny Program Operacyjny, w ramach którego przyznaje dofinansowanie dla projektów planowanych do realizacji właśnie na terytorium danego województwa. Miejsce realizacji projektu nie ma znaczenia dla poziomu dofinansowania.

Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych województw będą różniły się między sobą, gdyż każde z województw określa swoje własne kryteria oceny. Kryteria te będą znane w momencie ogłoszenia konkursu.

Konkursy krajowe

Ścieżka SMART

Więcej informacji o konkursie

Dofinansowanie uzyskają projekty badawczo- rozwojowe, które mogą dodatkowo obejmować takie moduły jak wdrożenie, cyfryzacja, internacjonalizacja, infrastruktura B+R, kompetencje czy zazielenienie przedsiębiorstw.

Nabór dla mikro, małych i średniej wielkości przedsiębiorstw (MŚP) organizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Duże przedsiębiorstwa składają wniosku w ramach konkursu do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Niniejszy konkurs jest konkursem ogólnym, bez ograniczeń tematycznych.

Ścieżka SMART na rzecz dostępności

Więcej informacji o konkursie

Dofinansowanie, podobnie jak dla ogólnego konkursu uzyskają projekty badawczo- rozwojowe, które mogą dodatkowo obejmować takie moduły jak wdrożenie, cyfryzacja, internacjonalizacja, infrastruktura B+R, kompetencje czy zazielenienie przedsiębiorstw. Konkurs organizowany jest przez te same instytucje co konkurs ogólny.

Dofinansowanie w niniejszym konkursie będzie przyznawane na opracowanie i przetestowanie nowych produktów i/lub procesów na rzecz zwiększenia ich dostępności dla osób o specjalnych potrzebach i/lub wdrożenie tych rozwiązań.

INFOSTRATEG

Więcej informacji o konkursie

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych. Rozwiązania opracowywane w ramach projektów muszą wykorzystywać sztuczną inteligencję i blockchain oraz wpisywać się w tematykę poszczególnych naborów wniosków.

Instytucją organizującą konkurs jest NCBR.

NUTRITECH

Więcej informacji o konkursie

Dofinansowanie przeznaczone jest na opracowanie i przetestowanie nowych produktów i technologii w obszarach tematycznych związanych z żywieniem. Dotacja przyznawana jest na realizację badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych.

Instytucją organizującą konkurs jest NCBR.

HYDROSTRATEG

Więcej informacji o konkursie

Dofinansowanie na opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce. Dotacja przyznawana jest na realizację badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych w ramach konkretnych obszarów tematycznych.

Instytucją organizującą konkurs jest NCBR.

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Więcej informacji o konkursach

Agencja Badań Medycznych jest instytucją organizującą nabory wniosków o dofinansowanie projektów z dziedziny medycyny, o takiej tematyce jak np.

 • realizacja badań epidemiologicznych dotyczących wielochorobowości czy
 • opracowanie lub adaptacja wyrobów medycznych, w tym rozwiązań cyfrowych, na potrzeby medycyny ratunkowej leczenia i rehabilitacji odniesionych obrażeń i
 • inne.

Konkursy organizowane przez Komisję Europejską

EIC ACCELERATOR

Więcej informacji o konkursie

Program akceleracyjny dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze wszystkich branż. Ma na celu wsparcie projektów o wysokim ryzyku technologicznym, rynkowym lub finansowym związanych z testowaniem, pilotażem i wdrażaniem na rynek.

Wnioski wstępne, tzw. krótkie prowadzone są w trybie ciągłym, natomiast nabór wniosków docelowych (w przypadku pozytywnej oceny wniosku wstępnego) prowadzony jest w rundach, zazwyczaj do czterech rund w roku.

Zdobądź z nami dotację unijną na projekt badawczy dla Twojej firmy!

Wyślij do nas wiadomość bezpośrednio przez formularz kontaktowy lub na dotacje@pmta.pl opisując:

 • czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
 • jaki projekt chcesz zrealizować,
 • jakie są planowane wydatki projektu i ich wartość.

Możesz również skontaktować się z naszym Ekspertem, pod numerem telefonu:

790 566 755
530 900 601

Na podstawie przesłanych informacji przeanalizujemy możliwość pozyskania dofinansowania przez Twoją firmę oraz przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb!

Sprawdź najnowsze wpisy:

 • Czytaj więcej
 • laboratorium badawcze
  Czytaj więcej
 • misto
  Czytaj więcej
 • kalkulowanie dotacji
  Czytaj więcej