Poznaj projekty, dla których pozyskaliśmy dotacje unijne

Sprawdź, jak pomogliśmy naszym Klientom

 • Głównym celem realizacji tego projektu, jest podniesienie poziomu innowacyjności w przedsiębiorstwie klienta, a tym samym wsparcie całego polskiego przemysłu kuziennego.

  Więcej o dotacji
 • Przedmiotem przedsięwzięcia są prace B+R mające na celu opracowanie innowacyjnej co najmniej w skali kraju technologii produkcji klinkieru.

  Więcej o dotacji
 • Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii usuwania nadmiarowej frakcji z masy makulaturowej.

  Więcej o dotacji
 • Głównym celem projektu jest przeprowadzenie badań, które mają doprowadzić do wytworzenia instalacji pilotażowej do superszybkiego produkowania specjalistach produktów.

  Więcej o dotacji
 • Głównym celem projektu jest rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i urządzeń, oraz wdrożenie wyników prac B+R innowacji wykorzystywanej w lampie obrysowej.

  Więcej o dotacji
 • Przedmiotem projektu jest realizacja działań B+R związanych z opracowaniem pilotażowej linii technologicznej służącej wytwarzaniu konstrukcji spawanych elementów i konstrukcji wielkogabarytowych.

  Więcej o dotacji
 • Celem projektu jest stworzenie doświadczalnej elektrowni wirtualnej, a następnie analiza jej funkcjonalności.

  Więcej o dotacji
 • Założeniem projektu było dokonanie inwestycji dotyczącej rozbudowy sieci światłowodowej na nowych obszarach na terenie Wrocławia.

  Więcej o dotacji
 • Projekt dotyczy realizacji prac B+R związanych z opracowaniem innowacyjnego systemu weryfikacji tożsamości i weryfikacji podpisów na podstawie behawioralnego podpisu biometrycznego.

  Więcej o dotacji
 • Projekt dla tego klienta ma na celu stworzenie i rozwój infrastruktury, niezbędnej do prowadzenia prac badawczo rozwojowych.

  Więcej o dotacji
 • Założeniem projektu jest opracowanie prototypowego, innowacyjnego, systemu samorozpoznawalnych urządzeń spawalniczych.

  Więcej o dotacji
 • Dofinansowanie pozwoli stworzyć zaawansowane narzędzie informatyczne, które umożliwia zarządzanie wizerunkiem w Internecie.

  Więcej o dotacji