Głównym profilem działalności IC Solutions sp. z o.o. jest dostarczanie kompleksowych i innowacyjnych środowisk informatycznych.

Działania Spółki koncentrują się na rozwiązaniach umożliwiających digitalizację papierowej dokumentacji towarzyszącej działalności jednostek w różnych sektorach rynku (m.in. medycyna, bankowość). Głównymi klientami są OBWE, PKO BP, ENEA i największe szpitale w Krakowie i Warszawie.

Najważniejsze produkty Spółki:

– IC Pen – innowacyjny system digitalizacji danych, dokonywanej w momencie wypełniania dokumentacji papierowej za pomocą specjalnego cyfrowego długopisu,
– IC Stylus – system pozwalający wypełniać dokumenty na urządzeniach typu tablet, przy pomocy stylusa.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1 „Szybka ścieżka”

Całkowita wartość projektu:

5,2 mln zł

Kwota dotacji unijnej:

4 mln zł

Opis projektu- cele i efekty:

Przedmiotem projektu jest realizacja działań B+R związanych z opracowaniem innowacyjnego systemu weryfikacji tożsamości i weryfikacji podpisów na podstawie behawioralnego podpisu biometrycznego. Umożliwi on:

– weryfikację tożsamości danej osoby na podstawie behawioralnego podpisu biometrycznego,
– weryfikację podpisu składanego na tablecie przy porównaniu go do podpisu odręcznego o cechach grafologicznych.

Zakres usługi:

Analiza możliwości uzyskania dotacji i prace nad koncepcją projektu

Przygotowanie wniosku o dotację i rejestracja w programie

Wsparcie w procesie podpisywania umowy o dofinansowanie

Podobne projekty:

 • Przedmiotem przedsięwzięcia są prace B+R mające na celu opracowanie innowacyjnej co najmniej w skali kraju technologii produkcji klinkieru.

  Czytaj więcej
 • Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii usuwania nadmiarowej frakcji z masy makulaturowej.

  Czytaj więcej
 • Głównym celem projektu jest przeprowadzenie badań, które mają doprowadzić do wytworzenia instalacji pilotażowej do superszybkiego produkowania specjalistach produktów.

  Czytaj więcej
 • Głównym celem projektu jest rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i urządzeń, oraz wdrożenie wyników prac B+R innowacji wykorzystywanej w lampie obrysowej.

  Czytaj więcej