Kuźnia Jawor S. A. zajmuje się produkcją odkuwek matrycowych ze stali węglowych i wysokostopowych. Specjalizuje się w kuciu matrycowym i obróbce mechanicznej.

Spółka współpracuje z czołowymi producentami europejskimi, produkując dla liderów branży motoryzacyjnej, maszynowej i górniczej.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1

Całkowita wartość projektu:

14 mln zł

Kwota dotacji unijnej:

8 mln zł

Opis projektu- cele i efekty:

Projekt polega na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, których efektem będzie opracowanie innowacyjnej w skali świata, zintegrowanej wysokowydajnej technologii napawania i obróbki mechanicznej w oparciu o dane pochodzące z identyfikacji wad i zużycia narzędzi kuźniczych za pomocą skanera laserowego i detektora pęknięć. W rezultacie zwiększy się wydajność i dokładność procesów produkcji odkuwek, co osiągnięte zostanie dzięki zmniejszeniu ilości generowanych odpadów, zwiększeniu trwałości narzędzi oraz ograniczeniu zużycia materiałów i energii.

Zakres usługi:

Przygotowanie wniosku o dotację i rejestracja w programie

Wsparcie w procesie podpisywania umowy o dofinansowanie

Bieżące rozliczanie projektu dotowanego

Podobne projekty:

 • Przedmiotem przedsięwzięcia są prace B+R mające na celu opracowanie innowacyjnej co najmniej w skali kraju technologii produkcji klinkieru.

  Czytaj więcej
 • Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii usuwania nadmiarowej frakcji z masy makulaturowej.

  Czytaj więcej
 • Głównym celem projektu jest przeprowadzenie badań, które mają doprowadzić do wytworzenia instalacji pilotażowej do superszybkiego produkowania specjalistach produktów.

  Czytaj więcej
 • Głównym celem projektu jest rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i urządzeń, oraz wdrożenie wyników prac B+R innowacji wykorzystywanej w lampie obrysowej.

  Czytaj więcej