Polimer Inno Tech Sp. z o.o. – firma od 2015 roku prowadzi działalność w obszarze recyklingu tworzyw sztucznych.

Spółka posiada unikalną w skali kraju decyzję środowiskową, która pozwala na przetwarzanie odpadów opakowaniowych, zawierających pozostałości odpadów niebezpiecznych. Jedną z gałęzi działalności jest mechaniczne rozdrabnianie zużytych tworzyw sztucznych do postaci granulatu, nadającego się do ponownego wykorzystania.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.1

Całkowita wartość projektu:

9,1 mln zł

Kwota dotacji unijnej:

5,1 mln zł

Opis projektu- cele i efekty:

Projekt dla tego klienta ma na celu stworzenie i rozwój infrastruktury, niezbędnej do prowadzenia prac badawczo rozwojowych. Uzyskana dotacja pozwoli opracować i wdrożyć nowe technologie dla recyklingu. Wsparcie niezbędne jest to realizacji innowacyjnego projektu badawczego polegającego na wdrożeniu 16 nowych technologii z dziedziny gospodarki odpadami.

Zakres usługi:

Przygotowanie wniosku o dotację i rejestracja w programie

Wsparcie w procesie podpisywania umowy o dofinansowanie

Bieżące rozliczanie projektu dotowanego

Podobne projekty:

 • Przedmiotem przedsięwzięcia są prace B+R mające na celu opracowanie innowacyjnej co najmniej w skali kraju technologii produkcji klinkieru.

  Czytaj więcej
 • Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii usuwania nadmiarowej frakcji z masy makulaturowej.

  Czytaj więcej
 • Głównym celem projektu jest przeprowadzenie badań, które mają doprowadzić do wytworzenia instalacji pilotażowej do superszybkiego produkowania specjalistach produktów.

  Czytaj więcej
 • Głównym celem projektu jest rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i urządzeń, oraz wdrożenie wyników prac B+R innowacji wykorzystywanej w lampie obrysowej.

  Czytaj więcej