Spinnovation Sp. z o.o. – spółka działa w branży usług finansowych oraz dofinansowywaniu i udzielaniu pożyczek rozwijającym się firm z kapitału własnego.

Dodatkowo rozwija działalność badawczo-rozwojową w branży technologii informatycznych. Obecnie rozwija prace badawcze w zakresie analizy danych, dotyczących zachowań ludzi w budynkach i na terenach zamkniętych.

Niebieskie logo firmy Neurosys

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu:

2,9 mln zł

Kwota dotacji unijnej:

2,1 mln zł

Opis projektu- cele i efekty:

Głównym celem projektu jest stworzenie urządzenia, działającego w innowacyjnej technologi inMonit, które pozwala na monitorowanie i analizę zachowań ludzkich. Pod obserwację poddane będą osoby znajdujące się w budynkach, a także na terenach zamkniętych, w szczególności w placówkach medycznych, szkolnych, obiektach fabrycznych i biurowych. Celem projektu jest analiza zachowań, którą można wykorzystać, np. do generowania raportów odnośnie obecności i przepływu osób. Dzięki dotacji firma będzie mogła opracować rozwiązanie na poziomie fizycznym wraz ze stworzeniem znaczników niezbędnych do monitorowania ruchu w obiekcie i wirtualnym – oprogramowanie.

Zakres usługi:

Analiza możliwości uzyskania dotacji i prace nad koncepcją projektu

Wybór odpowiedniego programu dotacyjnego

Przygotowanie wniosku o dotację i rejestracja w programie

Wsparcie w procesie podpisywania umowy o dofinansowanie

Bieżące rozliczanie projektu dotowanego

Podobne projekty:

 • Przedmiotem przedsięwzięcia są prace B+R mające na celu opracowanie innowacyjnej co najmniej w skali kraju technologii produkcji klinkieru.

  Czytaj więcej
 • Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii usuwania nadmiarowej frakcji z masy makulaturowej.

  Czytaj więcej
 • Głównym celem projektu jest przeprowadzenie badań, które mają doprowadzić do wytworzenia instalacji pilotażowej do superszybkiego produkowania specjalistach produktów.

  Czytaj więcej
 • Głównym celem projektu jest rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i urządzeń, oraz wdrożenie wyników prac B+R innowacji wykorzystywanej w lampie obrysowej.

  Czytaj więcej