TERMET S.A. jest czołowym producentem urządzeń grzewczych w Polsce – kotłów gazowych różnego typu, podgrzewaczy wody oraz rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii.

Wszystkie wyroby Termet charakteryzują się najwyższymi parametrami techniczno-użytkowymi, energooszczędnością, wysoką jakością techniczną, zastosowaniem zaawansowanej technologii produkcji oraz minimalizacją gabarytów, co jest dostrzegane przez środowiska opiniotwórcze, a potwierdzeniem są liczne wyróżnienia i medale.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1 „Szybka ścieżka”

Całkowita wartość projektu:

2 mln zł

Kwota dotacji unijnej:

1,2 mln zł

Opis projektu- cele i efekty:

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie przez TERMET S.A. prac B+R, których realizacja umożliwi opracowanie innowacji produktowej w skali kraju- gamy innowacyjnych kotłów kondensacyjnych o szerokim zakresie modulacji, wyposażonych w nowoczesny system sterowania i monitoringu. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu- wzrostu konkurencyjności Spółki na rynku krajowym oraz UE i zapewni intensyfikację działalności B+R firmy.

Zakres usługi:

Przygotowanie wniosku o dotację i rejestracja w programie

Wsparcie w procesie podpisywania umowy o dofinansowanie

Podobne projekty:

 • Przedmiotem przedsięwzięcia są prace B+R mające na celu opracowanie innowacyjnej co najmniej w skali kraju technologii produkcji klinkieru.

  Czytaj więcej
 • Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii usuwania nadmiarowej frakcji z masy makulaturowej.

  Czytaj więcej
 • Głównym celem projektu jest przeprowadzenie badań, które mają doprowadzić do wytworzenia instalacji pilotażowej do superszybkiego produkowania specjalistach produktów.

  Czytaj więcej
 • Głównym celem projektu jest rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i urządzeń, oraz wdrożenie wyników prac B+R innowacji wykorzystywanej w lampie obrysowej.

  Czytaj więcej